Pinksteren

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets 1 Petrus 4:1

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Lijden

Johan Lotterman schreef deze preekschets over 1 Petrus 4; daarbij legt hij inhoudelijk op grond van exegese goede verbinding tussen het lijden van Christus en dat van zijn volgers, waardoor zij bij hun zuivere oorsprong komen. Dat zij hiermee vreemdeling zijn, verbazing, vervreemding ervaren in deze wereld, maatschappij, is een gevolg dat hen niet moet afschrikken, maar aanmoedigen!
Prediking

Preekschets Galaten 5:17b

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Aaldert Gooijer | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

'Aaldert Gooijer schreef een preekschets over Galaten 5, waarin het verlangen van de Geest centraal staat: dit om ons in te helpen leven in het persoonlijke van de Geest, die ons wil helpen groeien in liefde, naar God en anderen toe.
Bijbelwetenschappen

‘Ik ga heen en kom tot jullie’

De eerste dag 2020 03 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

De gemeente voor wie Johannes zijn Evangelie schrijft, zit er als het ware stiekem bij in de zaal waar Jezus met zijn leerlingen maaltijd houdt (Johannes 13-17). Ze hoort en verstaat zijn woorden tot de leerlingen als ook tot háár gesproken. Vijftig jaar na Jezus wacht zij op Hem, op zijn komst. Wat ze in handen heeft: slechts verhalen óver Hem. Onvergelijkelijk prachtige verhalen, maar verhalen. Waar is Hij zelf? Hoe herkenbaar voor de gemeente anno 2020.
Bijbelwetenschappen

Een glimp van de hemel

De eerste dag 2023 03 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Wie de tekst van Exodus 24 rustig doorleest, krijgt de indruk dat hier meerdere reporters elkaar afwisselen, zoals je dat kent van voetbalverslaggeving op de radio: als de één achter adem is, neemt de ander het over. Maar je krijgt bovendien de indruk dat ze niet allemaal naar dezelfde wedstrijd kijken. Het kopje dat de meeste bijbeledities erboven zetten, luidt: ‘De verbondssluiting’, maar het verhaal is allesbehalve sluitend.
Liturgie

Gebed voor Roepingenzondag

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Gert de Kok | Liturgie | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren Heilige Geest, U die met Pinksteren gewone mensen in beweging zette, kracht gaf woorden in de mond U die de verborgen kracht bent van de kerk U die ons Jezus laat zien Wij bidden U roep vandaag opnieuw mensen naar voren die in beweging willen komen voor Jezus die hun krachten in willen zetten […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 5:2a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Gerda van Vliet | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren sluit Pasen af. Pasen is tot voltooiing gekomen. De Geest van Jezus Christus raakt mensen aan. Ze worden uitgenodigd om Jezus te volgen en gehoorzaam te zijn aan de zending die Jezus hen meegaf in Matteüs 28:19-20. Dit feest van de Geest is het begin van de christelijke gemeenschap. De Geest van toen is de Geest van vandaag.
Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Giel Schormans | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren wordt vijftig dagen na Pesach gevierd en is oorspronkelijk een oogstfeest (Exodus 34:22). Later wordt het ook het feest van de wetgeving op de Sinaï. De vrijheid die met Pesach gevierd wordt, krijgt met Sjavoeot inhoud en richting als Israël de tien geboden ontvangt en Israël de bruid van JHWH wordt. In de beschrijving door Lucas komen beide elementen terug. De prediking van Petrus blijft niet zonder vrucht: de eerstelingen van de door Jezus beloofde oogst worden zichtbaar en op de Pinksterdag is er sprake van een theofanie zoals op de Sinaï.
Prediking

Preekschets Ruth 2:20

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Rein Bos | Preekschets | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Op de 50e dag na Pesach is het alweer feest: oogstfeest, het wekenfeest na zeven weken oogsten! In Israël leest men dan de feestrol Ruth. Een prachtig verhaal om aan de hand van mooie, kleine details het bijzondere van Gods werk in het 'gewone' leven te gaan zien en Gods Geest te voelen waaien... Een feest om wie weet zelf ook in de open lucht te vieren of van natuur(beelden in de presentatie van de viering) te voorzien! God aan het werk zien kan het best zo concreet mogelijk om niet in zweverigheid te belanden.
Prediking

Preekschets Romeinen 8:15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Eleonora Hof | Preekschets | Geest, Inclusie, LHBTQIA+

Roze Zondag valt dit jaar na Pinksteren en zondag Trinitatis. Het is dus een heel geschikte zondag om dieper in te gaan op de concrete werking van de Heilige Geest in het leven van de toehoorders en om de Heilige Geest zo concreet aan het werk te zien. Roze zondag besteedt aandacht aan de emancipatie en de inclusie van de LHBT-gemeenschap in de kerk. Het is dus een zondag die iedereen aangaat: ook heteroseksuelen!
Bijbelwetenschappen

Gods Geest die je overkomt

De eerste dag 2019 03 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

In onze tijd, waarin het zo veel gaat over eigen ervaringen en belevingen in de manier van geloven, zetten de lezingen voor vandaag ons op een totaal ander been. Daarom is het boeiend voor deze zondag je te laten gezeggen door de Schrift en dan ook door alle voorgeschreven lezingen. Juist door de herhalingen in de verschillende Schriftgedeelten en de andere context waarin ze staan, blijken die lezingen één ding gemeenschappelijk te hebben: in alle drie de lezingen gaat het over de Geest die je overkomt.