Rubriek: Pinksteren

Kerkelijk jaar | Pinksteren

Pinksteren en de heilige Geest

24 mei 2021

Volgens het Johannes-evangelie geeft Jezus twee keer de Geest. De eerste keer is als Hij sterft. ‘Hij boog zijn hoofd’, staat er dan, ‘en gaf de Geest’ (Johannes 19:30).

Geest

Heilig vuur

Uit Open Deur 2018 - nummer 05 - 11 september 2020

De Geest van God kan een stille kracht zijn, ze kan ook een vuurtje zijn dat in je brandt en je gaande houdt. Ze kan zelfs oplaaien tot een heilig vuur, dat moed geeft in bange tijden. Moed om te blijven staan, om in verzet te komen. Van het heelal kennen we slechts vijf procent. […]

Inclusie | Intercultureel

Kom, geest van onbevangenheid

Uit Open Deur 2019 - nummer 06 - 11 september 2020

De Geest uit het Pinksterverhaal trekt zich niets aan van grenzen. Moed om elkaar te kunnen verstaan, schenkt ze, ook als mensen verschillende talen spreken. En onbevangenheid, waardoor je achter de muren van je eigen huis vandaan kruipt. Ooit had ik een buitenlandse collega die al geruime tijd als priester in Nederland werkte, maar bleef […]

Geest

Geest van hierboven…

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Wat worden die woorden vaak met een inspirerend enthousiasme gezongen! RICHARD VISSINGA Drs. R.S.E. Vissinga is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Enschede. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad Met Pinksteren viert de kerk dat de Geest van God vanuit de […]

Geest

De Geest van God -God als Geest

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

We vieren met Pinksteren de komst van de heilige Geest. Hoe spreekt de Bijbel over de Geest en welke plek heeft de Geest in ons belijden? ERICA HOEBE-DE WAARD Mw. drs. E. Hoebe-de Waard is als gemeentepredikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Wageningen. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad De vijftigste dag […]

Geest

Rode ballonnen

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

Bij Pinksteren denk ik altijd aan een bijzondere pinksterviering in onze gemeente. Jaren geleden lieten we na de dienst buiten bij de kerk allemaal een rode ballon op. De rode ballonnen verspreidden zich al snel door de lucht, voortbewogen door de wind. GERRY KRAMER-HASSELAAR Mw. drs. G. Kramer -Hasselaar is bezoekmedewerkster in de kerk en […]

Bidden

De dynamiek van de Geest

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

‘Ik deel met hen mijn ideeën en gevoelens die ik heb en ik hoop enigszins zijn of haar interesse in de hele onderneming in vlam te zetten. Dan reageert hij of zij en ik zeg ja, en nee, of ‘dat is een goed idee’, en dan begint het schetsen. Ik hoop het creatief en instinctief […]

Kerkelijk jaar | Pasen

De Geest als amuse

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

In onze Scheveningse jaren was Vlaggetjesdag een jaarlijks hoogtepunt. De haringloggers lagen prachtig versierd te pronken. Sommigen voeren met hun versierde schuiten uit. In de haven was het een gezellige drukte. Talloze bezoekers, ook van buiten, waren samen gekomen. Een feeststemming maakte zich meester van het dorp aan zee. Met als hoogtepunt: de presentatie van […]

Kerkelijk jaar | Pinksteren

Pinksterenvieren

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

Nadat enkele jaren geleden het themanummer ‘Kerst vieren’ het licht zag en vorig jaar ‘Pasen vieren’ uitkwam, is er nu volop aandacht voor Pinksteren. RICHARD VISSINGA Drs. R.S.E. Vissinga is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Enschede. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad De drie kerkelijke ‘hoogfeesten’ van Kerst, Pasen en Pinksteren […]

Kerkelijk jaar | Pinksteren

Volheid

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

Waarom is het Pinksteren en waarom is dat een feest? Waarom zou je uitgerekend dán een feestelijk gevoel toelaten? KOR SCHIPPERS (1925-1997) Prof. dr. K.A. Schippers was van 1974 tot 1997 lid van de redactie van Ouderlingenblad Het is Pinksteren en ik voel me bij deze gelegenheid een beetje feestredenaar. Feest moet je natuurlijk vieren. […]