Menu

None

Thema: Goedheid voor het oprapen

Margriet van der Kooi heeft een open blik voor de mooie dingen in de wereld om ons heen. Zij ontmoet in haar werk als hart- en zielzorger veel mensen en heeft de gave om het beste in mensen naar boven te halen. Zij bemoedigt mensen en helpt ze om oog te blijven hebben voor het licht in de duisternis.

Lees ook deze artikelen over goedheid

Goedheid

In het huidige maatschappelijke debat gaat het vaak over waarden en normen. Centraal staat daarbij de vraag: wat is goed en wie zegt me dat? De kerk heeft daarin haar eigen bijdrage door te spreken over de ‘goedheid’ van God en de ‘goedheid’ van zijn geboden. 
[Lees verder]

7. Gods goedheid en het lijden

In Goed gelovig treft men een serie van vijf themadiensten over de moeilijke vraag hoe er zo veel kwaad in deze wereld kan zijn, als God volkomen goed en almachtig is. Maar wat zeggen we daar eigenlijk mee? En ook: waarom wordt de ene mens wonderlijk geholpen en de ander niet? 
[Lees verder]

Gods goedheid in verband met de evolutie

In zijn boek Onze Vader stelt Jan Muis dat God niet met kwaad samen gedacht mag worden. Muis keert zich in dit verband tegen de notie van een ‘algemene openbaring’, omdat deze veronderstelt dat alles van God getuigt, zodat ook het kwade op God betrokken zou moeten worden. [Lees verder]

Irritante goedheid

Aan het woord is Rutger Bregman. Onder leiding van journalist David Boogerd spreekt hij met Beatrice de Graaf over zijn jongste boek Wat maakt een verzetsheld? Hoewel de meeste mensen deugen, worden ze lang niet allemaal helden, en zeker geen verzetshelden.
[Lees verder]

Gods waarheid of onze waarheid

Johannes schrijft: God doet je het goede van binnenuit en op zijn goedheid kun je altijd rekenen. Dat is zijn innerlijke waarheid die naar buiten komt in wat Hij zegt en doet. Jezus is zo vol van Gods genade en waarheid dat er geen plaats is voor iets anders. 
[Lees verder]

Meer artikelen van en over Margriet van der Kooi

Bidden: een voortdurende oefening in dankbaarheid

Bidden is niet je verlanglijstje inleveren, maar de verborgen omgang met God zoeken. Bidden is dankbaarheid oefenen.
[Lees verder]

Leren luisteren naar spiritualiteit

Wat geeft je het gevoel dat je ‘gehoord wordt’? En wanneer is dat het geval in een pastorale ontmoeting? De ervaring dat iemand écht naar je heeft geluisterd, is een troostvolle ervaring. In luisteren gaat het om aandacht. Aandachtige betrokkenheid op de ander en op dat waar de ander over spreekt. [Lees verder]

Het kleine meisje van de hoop

Charles Péguy schildert in een gedicht de hoop als een klein meisje dat ‘met vies water toch haar bronnen van zuiver water maken kan’. Voor geestelijk verzorger en pastor Margriet van der Kooi-Dijkstra is dat een prachtig beeld van wat goed pastoraat beoogt: uit stukjes verhalen van mensen, scherven soms, iets nieuws tevoorschijn vinden. [Lees verder]

Lees ook deze boeken over goedheid

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken