Menu

None

Theosis

Van de redactie

Wat gebeurt er als wij God ontmoeten? Wat gebeurt er dan aan ons? Geloven begint met aangeraakt worden. Dit maakt het mogelijk dat wij ‘deel krijgen aan’ en van daaruit ‘deelnemen in’. Hiermee bewegen we ons in de theologie van het vroege christendom. Daarin werd gesproken over het participeren in het goddelijke leven, waardoor wij in contact komen met onze oorsprong: het beeld van God dat ons is ingeschapen.

Met ons gebeurt wat oorspronkelijk is gebeurd in de menswording van God. Door het mysterie van de incarnatie wordt de mens in het aardse bestaan weer met God herenigd en krijgt de mens zelf ook deel aan de vergoddelijkte natuur. De transformatie wordt aangeduid als theosis, oftewel de ‘wonderbaarlijke ruil’: God wordt mens, zodat wij deel krijgen aan het goddelijke leven. Het ‘deelnemen in’ duidt op het geloof, de hoop en de liefde. Het begint met een geraakt worden en vraagt om een vervolg. De stem die gehoord is, het verlangen dat gewekt is, maar ook de pijn en de verontwaardiging over wat mensen wordt aangedaan, roepen de vraag op naar God.

Twee wegen die deel krijgen aan elkaar. (beeld Steve Buissinne)
Twee wegen die deel krijgen aan elkaar. (beeld Steve Buissinne)

Geloven als een gebeuren, waardoor wij deel krijgen aan het goddelijke mysterie dat ons te boven gaat, heeft oude papieren. Daarover gaat dit nummer, en daarmee sluiten we deze jaargang over transitie af.

Vanaf het komende nummer verschijnt Herademing digitaal; daarmee beogen we onze kwaliteit te versterken en meer mensen die geïnteresseerd zijn in mystiek te bereiken.

We hopen u als lezer in het volgende nummer weer te ontmoeten.

Dat het mysterie van de menswording dat we met Kerstmis vieren, u mag opnemen in het goddelijke leven.

Namens de redactie,
Kitty Bouwman


Theosis: de vergoddelijking van de mens
Rob Faesen

‘Het is onze bestemming om in Gods beeld te groeien’
Margreet Meijer

Heel de Ander omvat heel de eigen persoon
Hildegard Koetsveld

Thuis in Toscane
Intermezzo
Barbara Zwaan

‘Schepping en Schepper zijn één geworden’
Bronnen van spiritualiteit
Carmen Fotescu

In een icoon komen kunstenaar, gelovige en God samen
Anne-Marie van der Wilt

Augustinus borduurde voort op de ‘wonderbaarlijke ruil’
Kitty Bouwman

Omdat God van hen houdt
Beeldmeditatie
Shoshannah Brombacher

Kijken naar een kersticoon wordt deelnemen
Handreiking
Neely Kok

Het christendom kan jongeren aan een idool helpen
Niels A. Gillebaard


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken