Menu

Werkboek zondagsliturgie

Het Werkboek zondagsliturgie is een uitgave voor voorgangers in rooms-katholieke liturgievieringen. Het tijdschrift geeft in elke aflevering een typering van de desbetreffende periode van het liturgisch jaar en van iedere zon- en feestdag daarbinnen. Deze uitgave loopt synchroon met de wekelijkse misboekjes Bron van christelijke geest.

Voor elke afzonderlijke zon- of feestdag treft u exegetische beschouwingen aan als bouwstenen voor de preek. Daarnaast vindt u materiaal om de vieringen te verlevendigen (inleidingen op de schriftlezingen, woorden ter overweging en dergelijke). De gemaakte keuzen voor de liederen, die tijdens de viering kunnen worden gezongen, worden er toegelicht.

Ten slotte staat de hele orde van dienst voor iedere zondag afgedrukt, compleet met schriftlezingen en gebeden.

Een uitgave van Gooi & Sticht

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (8 nummers)
Nederland: € 205,-*
Buitenland: € 225,-
Buitenland (luchtpost): € 255,-

Een combinatie-abonnement met Koorinformatie is ook mogelijk voor een gereduceerd tarief. Vraag hiernaar door middel van het sturen van een e-mail.
Ook voor een proefabonnement of losse nummers kunt u ons mailen.

abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: zondagsliturgie@kokboekencentrum.nl.