Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Handelingen 8:27

Filip De Cavel schrijft deze preekschets voor 1 november, Allerheiligen. Deze schets over Handelingen 8, de ontmoeting van Filippus en de kamerling uit Ethiopië is ook geschikt voor 4 oktober of 11 november, mocht het over ‘heiligen’ als Franciscus van Assisi of sint Maarten gaan. Zelfs voor 5 december, Sint Nicolaas, is de preekschets bruikbaar. Filippus is als één van de twaalf een apostel en heilige die in het rijtje heiligen gememoreerd mag blijven worden.

None

Preekschets Efeziërs 3:18 (2)

Deze preekschets voor Startzondag 2023 is geschreven door Martijn van Leerdam, predikant in de Pauluskerk. Deze kerk is vanouds bekend om de opvang van verslaafden en nu ook ongedocumenteerden, mensen zonder paspoort of adres. Vanuit zijn gezichtspunt deelt Martijn van Leerdam zijn overwegingen bij Efeziers 3:18; het samen met alle heiligen de grootte, diepte, breedte en lengte van Gods liefde in Jezus Christus meten.

Nieuwe boeken

Lid worden