Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Naamgeving en besnijdenis van Jezus

De eerste dag 2019 01 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Kerkelijk jaar, Kerst

Lucas 2:21 is de kortste evangelieperikoop die in het gemeenschappelijk leesrooster voorkomt. Tegelijkertijd valt hij op vanwege wat er met Jezus gebeurt, zeker vanuit het perspectief van een maatschappij die steeds weer met de gedachte speelt om jongensbesnijdenis te criminaliseren.

Bijbelwetenschappen

Een zwaard door uw ziel

De eerste dag 2019 01 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Kerst

Hoveling Damocles prees koning Dionysius gelukkig met zijn heerlijkheid. Daarop bood deze hem aan, mee te genieten aan zijn banket. Dat aanbod aanvaardde Damocles direct. Hij smulde naar hartenlust (alsof hij aan een kerstdiner zat), tot hij een zwaard boven zich ontdekte. Koning Dionysius had het boven hem laten ophangen aan een paardenhaar. Zó precair is een leven in weelde, liet de koning de vleier fijntjes voelen. Toen kon Damocles er toch niet meer zo van genieten.

Bijbelwetenschappen

Kerstavondromantiek?

De eerste dag 2019 01 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door helder licht beschenen’ (Jesaja 9:1). Al te gemakkelijk is het om op Kerstavond deze regels te verbinden met hartje winter en de donkere winteravond, en het oergevoel dat komt met de viering van de zonnewende. Er komen andere tijden! Het donker gaat wijken en het licht is bezig door te breken.

Bijbelwetenschappen

Het Woord is vlees geworden

De eerste dag 2019 01 | Willemien Roobol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Het is altijd weer een uitdaging om de vreugdevolle tijding van Kerst te verkondigen vanuit het Johannesevangelie. Hier horen we immers geen geboorteverhaal met alle vertedering die daarbij hoort. In het Johannesevangelie gaat het om een woord (Gr.: logos; Hebr.: dabar) dat werkelijkheid (vlees) wordt en daardoor de duisternis van deze wereld verlicht. Ons theologen ligt dan het woord ‘incarnatie’ in de mond bestorven, maar wat bedoelen we ermee?

Bijbelwetenschappen

Jezus’ moeizame weg voorzegd

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 8,11-15, (Nieuw) Liedboek voor de kerken 2013, 45:1.3, Galaten 4,1-7 en Lucas 2,33-40 In de Lutherse liturgie kijkt de zondag na Kerstmis vooruit naar de universele betekenis van het leven en werken van Jezus. Het zondagslied (Nieuw Liedboek voor de kerken 2013, 474) toont hoe de beweging vanuit de hemel de aarde nieuwe […]

Bijbelwetenschappen

Grote blijdschap en verwondering

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 61,10-62,3, Galaten 3,23-4,7 en Lucas 2, (22)33-40 Een zondag waarop niets hoeft. Blijf maar even stil. Er is zó veel te overwegen. Hij wordt nog geheel overschaduwd door de geest van Kerstmis. Niet als een doem, maar als een bevrijding, een verlossing, een geboorte! Totale verwondering, waarbij we in stilte verwijlen. De klassieke […]

Bijbelwetenschappen

Het ware kerstcadeau

De eerste dag 2018 | Judith Visser | Kindermoment | Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Johannes 1,1-14 De kerkelijke tradities rond Kerst laten enorme verschillen zien, bijvoorbeeld in het aantal kerkdiensten, maar ook in de decoratie van de kerk rond deze tijd. Ik sta in een traditie waar een kerstboom in de kerk gebruikelijk is. Dit is leuk om te gebruiken in het moment met de kinderen. Neem voor […]

Bijbelwetenschappen

Baby Jezus

De eerste dag 2018 | Judith Visser | Kindermoment | Verdriet, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Lucas 2,33-40 De geboorte van een baby is een bijzonder moment. De kersverse papa en mama krijgen vele gelukwensen van familie, vrienden en kennissen. De pasgeborene wordt een mooi leven met voorspoed toegewenst. Is er rond deze tijd in je gemeente een kind geboren? Misschien kun je de betreffende ouders vragen of zij misschien […]

Bijbelwetenschappen

Het Woord is mens geworden

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 In de Kerstnacht mochten we, komend vanuit het duister, een groot licht zien. Engelen daalden neer uit de hemel en even verdween het duister van de nacht. Het kind in de kribbe zagen we, het nieuwe licht voor mensen op aarde. In het nog prille […]

Bijbelwetenschappen

Kerstmoraal

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 9,1-6(7), Micha 5,1-4a, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 Te midden van de kerstweelde is er altijd wel iemand die de ‘kerstgedachte’ in herinnering brengt. En inderdaad, het feest heeft ook een immateriële, niet-eetbare kant. De engelen zingen over vrede op aarde. Ontroerend zijn de kerstbestanden uit de Eerste Wereldoorlog. Je loopgraaf uit durven […]