Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

Van Titus Brandsma tot Edith Stein. Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren

Herademing 2022 03 | Kitty Bouwman | Recensie | Mystiek | Monastiek

Recensie van Van Titus Brandsma tot Edith Stein. Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren.

Spiritualiteit

Beteugelde woede kan de vrede dienen

Herademing 2022 03 | Peter Nissen | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Mystiek, Vrede | Monastiek

Hoe keken Thomas van Aquino, Benedictus van Nursia, Martinus van Braga, Johannes Cassianus en Augustinus naar ‘woede’? Sommigen zeggen: onderdruk en vermijd woede. Anderen zeggen: laat woede toe maar laat haar niet tot wasdom komen. Benedictus zei bijvoorbeeld: je moet je woede niet uitleven, niet de vrije loop laten, je moet haar niet tot voltooiing brengen.

Spiritualiteit

Merton boetseerde woorden vanuit de stilte

Herademing 2022 01 | Kick Bras | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Mystiek | Monastiek

Thomas Merton kende de spanning tussen spreken en zwijgen. In het klooster waar stilzwijgen de regel was, ervoer hij de druk van de non-verbale communicatie. Zijn boeken riepen zoveel respons op dat hij dit als een bedreiging ervoer voor zijn stille leven. Op den duur voelde hij zich echter geroepen om zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties. Pas in de stilte van de bossen voelde hij hoe vruchtbaar de paradox is van zwijgen en spreken.

Spiritualiteit

‘Het is onze bestemming om in Gods beeld te groeien’

Herademing 2021 04 | Margreet Meijer | Interview | Mystiek | Monastiek

Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië in Nederland, legt uit wat het begrip theosis inhoudt. ‘Behulpzaam op de weg daarnaartoe zijn gebed, meditatie, vasten en de sacramenten.’

Spiritualiteit

De weg van een frater

Herademing 2021 02 | Niek Hanckmann | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Monastiek

Bewuste keuzes zijn soms het gevolg, maar vaak het begin van transities in het leven. Wie kiest voor een leven als religieus ontkomt niet aan vorming en omvorming. Ook de gemeenschap zelf verandert en wordt voortdurend gevormd. Terugkijkend op vele momenten van kleine en grote transities ontdek je misschien dat leven uiteindelijk een grote lange transitie zonder einde is.

Liturgie | Praktische theologie

De kerkwijdingspreek in de Arnhemse mystieke preken

Herademing 2020 02 | Ineke Cornet | Artikel, Overige artikelen | Ziel | Monastiek, Navolging

In de zestiende eeuw werden in het Arnhemse St.-Agneskloos-ter de Arnhemse mystieke preken geschreven. Deze preken verbinden de mystieke vereniging met God met de viering van de liturgie. In de ‘kerkwijdingspreek’ staat hoe de ruimte van de kerk en de liturgie die daar plaatsvindt, hand in hand gaan met wat er in de innerlijke ruimte van de mens gebeurt – in de tempel van de ziel.

Spiritualiteit

De Wolk van niet-weten over de geestelijke weg

Herademing 2021 01 | Marianne Vonkeman | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Rust | Monastiek

Sommige mensen die hun hele leven wijden aan God, slaan de weg van de beschouwing in, de contemplatie. Dan begint een eenzame weg. Het veertiende-eeuwse boekje De Wolk van niet-weten wil deze geroepenen begeleiden in hun ontwikkeling.

Spiritualiteit

Bezinning tijdens de overgang van studie naar werk

Herademing 2021 01 | Evelien Gardebroek & Kees Verduijn | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Media, Vrede | Monastiek

Jonge professionals kunnen in hun laatste studiejaar monastieke inspiratie opdoen in de minor ‘Expeditie Benedictus’. Ook maken ze kennis met meditatietechnieken. Na afloop beschrijven ze hun spirituele reis en geven ze aan wat deze in gang heeft gezet. Ze doen dat in de vorm van een ‘persoonlijke levensregel’. Hun docenten over wat er gebeurt: ‘Ze zijn niet meer thuis maar ook nog niet aangekomen in het nieuwe gebied.’

Spiritualiteit

Thomas Merton: de wakende monnik

Herademing 2019 01 | Jan Venderbos | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Ziel | Monastiek

Mijn kennismaking met Thomas Merton dateert uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ik had, na veel aarzelen, militaire dienst geweigerd. Na de vervangende dienstplicht deed ik mee met de wakes van de Franciscaanse Vredeswacht in Woensdrecht en de demonstraties tegen kruisraketten. Toch was ik onrustig op zoek naar een engagement met de wereld, […]

Spiritualiteit

God geeft niet op: Ria van Dinthers verlangen naar het wezenlijke

Herademing 2018 02 | Margreet Meijer | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Monastiek

‘De afdalende beweging van hoog naar laag, het vergankelijke ten opzichte van het eeuwige, ten opzichte van datgene dat op een andere manier gelukkig maakt. Het blijft actueel en stemt tot nadenken: wat zijn de echte waarden in het leven, waar gaat het om. Wat vervult mij, wat heeft eeu-wigheidswaarde.’ Voor Ria van Dinther (1960), abdis van het Nijmeegse Clarissenklooster, heeft ‘Eeuwig’ vooral te maken met de Eeuwige, met het gaan van de geestelijke weg en met de keuzes die je maakt.