Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Genesis 32:26

Postille 2015 | Corja Menken-Bekius | Preekschets | Zegen | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Gedenken van de overledenen / Laatste zondag van het kerkelijk jaar Genesis 32:26 …tenzij Gij mij zegent. Schriftlezingen: Genesis 32:22-32; Openbaring 2:17 Het eigene van de zondag Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in vele gemeenten de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarmee heeft deze dienst […]
Prediking

Preekschets 2 Samuël 1:11,17

Postille 2015 | Harmen Jansen | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Tiende zondag van de herfst 2 Samuël 1:11,17 Toen greep David zijn klederen en scheurde ze; en alle mannen die bij hem waren, evenzo (…) En David zong dit klaaglied over Saul en zijn zoon Jonatan… Schriftlezing: 2 Samuël 1: 1-12, 17-27 Het eigene van de zondag Algemeen: ook genoemd derde zondag van de Voleinding, […]
Prediking

Preekschets 1 Johannes 1:7a

Postille 2014 | Peter Verbaan | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Navolging, Overlijden, Relaties

1 Johannes 1:7a Vierentwintigste zondag na Pinksteren Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. Schriftlezing: 1 Johannes 1:1-7 Het eigene van de zondag Zie zondag 9 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar of ‘gedachteniszondag’ wordt ook wel (Woord & Dienst […]
Prediking

Preekschets Genesis 24:67 – Verlies en verdriet

Postille 2014 | E. van der Veen | Preekschets | Verdriet | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Relaties

Genesis 24:67 Zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder. Schriftlezing: Genesis 24 Het eigene van de zondag Deze tekst leent zich in het bijzonder voor de maand november, waarin het gedenken van de overledenen een belangrijke rol speelt. Dat vindt momenteel in de meeste kerken op de laatste zondag van het kerkelijk […]
Prediking

Preekschets Genesis 35:14a, 20a

Postille 2013 | J. Mudde | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Genesis 35:14a, 20a Zevenentwintigste zondag na Pinksteren En Jakob richtte een gedenksteen op … Schriftlezing: Genesis 35:6-20 Het eigene van de zondag Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de adventstijd. In dat licht staan we vandaag stil bij hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Uitleg Ik zocht […]
Prediking

Preekschets Jesaja 55:13

Postille 2012 | Johan Tekelenburg | Preekschets | Verbond | Eeuwigheidszondag

Jesaja 55:13 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken.Zo zal de Heere zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken. Schriftlezing: Jesaja 55:10-13 Het eigene van de zondag Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vanouds staat de kerk stil bij de laatste dingen. In veel […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Lucas 21:15

Postille 2011 | Gideon van Dam | Preekschets | Missionair | Eeuwigheidszondag, Geest, Navolging

Lucas 21:15 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Schriftlezing: Lucas 21:5-19 Het eigene van de zondag Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Als er op deze zondag uit het evangelie gelezen wordt, is dat meestal […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 2:11

Postille 2010 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden | Eeuwigheidszondag, Navolging, Overlijden

1 Petrus 2:11 Zesentwintigste zondag na Pinksteren .. .u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-25 en 5:12-15 Het eigene van de zondag Zie om te beginnen ‘Het eigene van de zondag’ van de vorige schets. In aansluiting daaraan herhaal ik, dat de auteur van de eerste brief van Petrus […]
Prediking

Preekschets Openbaring 20:6

Postille 2009 | H.C. Marchand | Preekschets | Heilig | Eeuwigheidszondag, God, Levenseinde en rouw, Overlijden

Openbaring 20:6 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaarlang samen met hem heersen. Schriftlezing: Openbaring 20:1-10 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van […]
Prediking

Preekschets Genesis 23:4

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Verdriet | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Genesis 23:4 Achtentwintigste zondag na Pinksteren ‘Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven.’ Schriftlezingen: Genesis 23; Hebreeën 11:8-16 Het eigene van de zondag In veel kerken zullen deze laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen herdacht worden, ook al wijst het Dienstboek Allerheiligen als meest […]