Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

‘Blue Christmas’ viering – voor de zondag na Kerst

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Kerst

Het eigene van de zondag Deze dag valt altijd tussen de volop gevierde kerstvieringen en een ingetogen oudejaarsdienst. Volgens leesroosters en liturgisch jaar vraagt deze zondag om de lezing over de kindermoord in Betlehem (Matteüs 2:16-18) of de naamgeving en toewijding in de tempel van Jezus (Lucas 2:22-40). Dat zijn theologisch gezien best hevige thema’s […]

Prediking

Preekschets voor de 2e zondag na Epifanie – 1 Korintiërs 2:4

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Epifanie, Geest, Jezus

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest. 1 Korintiërs 2:4 Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-10 Het eigene van de zondag Deze zondag behoort in het kerkelijke jaar tot de tijd van Epifanie, een liturgisch hoogfeest. Kerst is weliswaar voorbij, maar de vreugde ervan werkt in […]

Prediking

Kerstverhaal voor iedereen: ‘De kribbige professor en het kerstmysterie’

Preekwijzer 2020 | E. Klok | Liturgie | Advent, Kerst

De Protestantse Gemeente De Lichtkring in Alphen aan den Rijn organiseerde in 2019 een levende adventskalender. Gedurende de hele adventstijd was er iedere dag een activiteit. Dit jaar dreigde de adventskalender een ‘gemankeerd’ geheel te worden, omdat een groot deel van de activiteiten niet mogelijk was… Dominee Els Klok had het plan om een kerstverhaal […]

Prediking

Langs het pad van verwondering

Preekwijzer 2020 | Ferdinand Borger | Liturgie | Kerst

Kerst 2020 PKN Waalre Doordat we moeten improviseren dit jaar en andere vormen moeten vinden om Kerst te vieren, komen we misschien wel dichter bij het kerstverhaal dan ooit tevoren. In de Protestantse Gemeente Agnus Dei in Waalre is een vorm gezocht die het midden houdt tussen op weg gaan, vieren en je laten verwonderen. […]

Prediking

Preekschets 1e Advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Geest

‘Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn al gevonden.’ ‘En hij zei: de jongste is nog achtergebleven, zie hij weidt de schapen’ Schriftlezingen: 1 Samuël 9: 1-10 en 18-21, 1 Samuël 16: 1-13 Zie ook: Preekschets voor 2e advent – […]

Prediking

Preekschets 4e advent – Zacharia 9:9

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent

‘Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.’ Schriftlezingen: Zacharia 9 en Matteüs 21: 1-11 Zie ook: Preekschets voor 1e advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b Preekschets voor 2e advent – Genesis 49:11 en 12 […]

Prediking

Preekschets 2e advent – Genesis 49:11 en 12

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Jezus

Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Schriftlezing: Genesis 49: 1-12 en Jesaja 63: 1-6 Zie ook: Preekschets voor […]

Prediking

Preekschets 3e advent – Numeri 22:25 en 23:17

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Jezus

Toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte Bileams voet tegen de muur; daarom ging hij door met haar te slaan. ‘Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen’. Schriftlezing: Numeri 22: 22-35 en 24: 15-19 Zie ook: Preekschets voor 1e advent – 1 Samuël 9:20a en […]

Prediking

De heraut

Preekwijzer 2020 | Lyonne Verschoor-Schuijer | Kindermoment | Advent

Bij Johannes 1: 19-28 In verband met corona gaan we er vanuit dat er geen of weinig kinderen in de kerk zijn maar dat zij wel thuis kunnen meekijken. Mogelijkheid 1: beeld en gesprek De voorganger toont de kinderen een plaatje van een heraut. (Dit kan natuurlijk ook via de beamer; een vooraf opgenomen filmpje […]

Prediking

Een rol voor Douwe

Preekwijzer 2020 | Lyonne Verschoor-Schuijer | Kindermoment | Advent

Bij Johannes 3: 22-30 ‘Laten we er maar op tijd mee beginnen’, roept de juf van groep 8 op maandagmorgen. ‘Zullen we dit jaar een toneelstuk doen in plaats van een kerstviering? Wie doet er mee?’ Alle vingers gaan de lucht in. Sofie wil Maria zijn. En Sjoerd is wel een goede herder. Tom is […]