Menu

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

Leo Smelt

Een reisverslag

Ik woonde als theologiestudent in De Bilt. Vlakbij Brinkman, toen VU-docent en later hoogleraar verbonden aan het IIMO. Hij nodigde mij uit elkaar te ontmoeten. Dat werd een hartelijke ontmoeting. Zijn belangstelling voor mijn plannen om de zending in te gaan, deed mij goed. Ik proefde toen al bij hem die combinatie van waardering voor de gereformeerde traditie én de brede aandacht voor oecumene en contextuele theologie.

Cover van Hoe mijn God veranderde - Brinkman

Oecumenische theologiegeschiedenis

Met dit boek spring ik in zijn opus magnum. Hij vat daarin vijftig jaar Nederlandse en oecumenische theologiegeschiedenis samen. Tegelijk is het een persoonlijk getoonzet reisverslag van zijn geloofsbeleving. Met telkens aan het begin van elk hoofdstuk een samenvatting helpt hij de lezer door de bomen het bos te blijven zien. Wie dit boek leest na Ego van Bram van de Beek komt in een andere manier van theologiseren terecht, die dus mede gestempeld wordt door ieders persoonlijkheid en ieders weg met God in de tijd.

Openbaring en kennen van God

Brinkman heeft als leerling van Kuitert op een gegeven moment gebroken met zijn denken van beneden naar boven, van het algemene naar het bijzondere. Beginnen en eindigen bij de zoekende mens brengt ons niet bij de openbaring en het kennen van God. Daartoe heeft o.a. dichter Gerrit Achterberg hem geholpen. Van de Beek zal echter Brinkman toch veel te postmodern en te subjectivistisch (‘mijn God’ in de titel al) vinden. Te weinig radicaal op Jezus gericht. Te inclusief denkend zonder dat het exclusief draait om God in Christus. Toch heeft Brinkman veel (meer dan Van de Beek?) goede woorden over voor plaatsbekleding.

Samen zoeken

Kort door de bocht: Van de Beek is de profeet die ontmaskert en Brinkman is de priester die verbindt. Brinkman zoekt voortdurend de dialoog met verschillende vormen van religiositeit. Wie wil ruiken aan de hoofdthema’s van de christelijke theologie kan bij Brinkman goed terecht. Wie in de gaten wil krijgen waar misschien de grote onoverbrugbare verschillen en op zijn minst de verschillende accenten in de geloofsbeleving gesignaleerd moeten worden, loopt vast als hij dat in z’n eentje probeert te doen. Dit boek moet je daarom in kringverband lezen onder leiding van een theoloog die de verschillende dogmatische en missiologische scholen nog wel kan overzien. Samen zoeken naar een traditionele én tijd- en context-betrokken theologie!

Leo Smelt werkte tien jaar als zendingspredikant in Lima, Peru, en dient sinds 2013 de gemeente in Voorthuizen.


Martien Brinkman. Hoe mijn God veranderde. Een reisverslag. Utrecht: KokBoekencentrum, 2022. 288 pp. €22,99. ISBN 9789043537971.

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

Ik woonde als theologiestudent in De Bilt. Vlakbij Brinkman, toen VU-docent en later hoogleraar verbonden aan het IIMO. Hij nodigde mij uit elkaar te ontmoeten. Dat werd een hartelijke ontmoeting. Zijn belangstelling voor mijn plannen om de zending in te gaan, deed mij goed. Ik proefde toen al bij hem die combinatie van waardering voor de gereformeerde traditie én de brede aandacht voor oecumene en contextuele theologie.

Boekomslag Hoe mijn God veranderde van Martien E. Brinkman
Boekomslag Hoe mijn God veranderde van Martien E. Brinkman

Nieuwe boeken