Menu

None

Samen jong…

Samen Jong

Dit artikel is een gratis introductie op het themanummer van Ouderlingenblad over Samen Jong (2023, nr. 2). Onderaan het artikel vind je de andere bijdragen uit het nummer. Ben je benieuwd naar andere nummers van Ouderlingenblad? Bekijk dan alle artikelen.

Een themanummer voor de héle gemeente, jong en ouder

Dit themanummer is geschreven naar aanleiding van een bijzonder boek. De artikelen volgen de grote lijn van dit boek. Daarom in deze inleiding ook vooral die grote lijn.

Cover van Samen Jong

In 2022 verscheen het boek Samen Jong. Kernwaarden van een kerk met de volgende generaties. Een boek waarin de auteurs aan de hand van onderzoek onder jongeren beschrijven, welke zes kernwaarden jonge mensen belangrijk vinden als het gaat om ‘gemeente van Christus’ zijn. In wat voor kerk voelen ze zich thuis? Het onderzoek is uitgevoerd in Amerika en het Nederlandse boek is gebaseerd op aanvullend onderzoek in onze context. Het is geen boek over jeugdwerk. Het is geen boek dat je weg kunt leggen als je geen of weinig jonge mensen in je kerk hebt. Het is een boek voor álle kerken, want, zoals Kara Powell, één van de Amerikaanse onderzoekers zegt:

Samen Jong gaat niet om het ontwikkelen van fantastisch jeugdwerk in jouw kerk. Het gaat over de gehele geloofsgemeenschap, die betrokken is bij het leven van jonge mensen.’

Kortom over een kerk die sámen kerk is, vanuit de gedachte van Lied 837: ‘iedereen zoekt U, jong of oud’. Een kerk waarin niet alleen aandacht is voor jongeren, of voor ouderen, of voor… maar waar ieder zich welkom weet, verantwoordelijk is en gezien wordt.

Kernwaarden

Samen Jong werkt met zes kernwaarden.

 • Prioriteit geven aan jongeren.
 • De boodschap van Jezus serieus nemen.
 • Hart hebben voor jongeren.
 • Verantwoordelijkheid geven.
 • Warme gemeenschap zijn.
 • Beste buren zijn.

  In dit themanummer volgen we de zes kernwaarden. Ieder artikel neemt een kernwaarde onder de loep en beschrijft wat die kernwaarde betekent in de situatie van de lokale gemeente vandaag de dag. Een uitgangspunt van Samen Jong is dat de zes kernwaarden altijd en in iedere situatie toegepast kunnen worden. Dat betekent dat de kernwaarde ook in uw gemeente aanwezig kunnen (moeten?) zijn. En dat maakt Samen Jong interessant voor ieder die bezig is met beleid en visie in de gemeente. Neem dit themanummer er dan eens bij en kijk eens of en hoe die kernwaarden terugkeren in de eigen gemeente. En als ze missen, waarom is dat dan?

  … interessant voor ieder die bezig is met beleid en visie in de gemeente

  Ontmoeting en geloofsgesprek

  Als het om visie en beleid gaat in de kerk, komt het nogal eens voor dat we vergeten wie onze bron is. Samen Jong probeert bij iedere kernwaarde tot die bron te komen en geeft bijbelse reflecties. Dit maakt dat gesprekken een spade dieper komen. Die ontmoeting met elkaar, waar ruimte is voor het geloofsgesprek, is van grote waarde. Ruimte om te luisteren naar elkaar en te luisteren naar wat God van mensen vraagt. De kernwaarden zijn daardoor veel meer dan een makkelijke en snelle oplossing voor een probleem. Ze dagen uit om elke keer weer en opnieuw stil te staan bij hoe je gemeente bent en met wie je gemeente bent. Dat proces eindigt nooit. Het houdt je als gemeente scherp en jong van geest.

  Want dat is wat gemeenten merken die aan de slag gaan met de kernwaarden van Samen Jong. Dat jong zijn niet alleen iets zegt over leeftijd, maar ook over ‘jong van geest’ zijn. In het woord jong zit dan ook een zekere nieuwsgierigheid, een verlangen naar groei en een vertrouwen op de toekomst besloten. Daarmee is dit een nummer voor iedere geloofsgemeenschap.

  En de praktijk…

  De praktijkverhalen in dit nummer laten zien hoe gemeenten werken met Samen Jong. En de reflectievragen aan het einde van ieder artikel helpen om persoonlijk of in een groep stil te staan bij de betekenis van de betreffende kernwaarde in de eigen context. Hoe kun je deze waarden versterken in jouw geloofsgemeenschap? Een themanummer dat wegen wijst om kerk te zijn met álle generaties.


  Samen Jong
  Ouderlingenblad 2023, nr. 2

  Lees meer uit dit nummer van Ouderlingenblad

  Erica Hoebe-de Waard


  Dit themanummer is geschreven naar aanleiding van een bijzonder boek. De artikelen volgen de grote lijn van dit boek. Daarom in deze inleiding ook vooral die grote lijn.


  Lees verder

  Wellicht ook interessant

  Nieuwe boeken