Ouderlingenblad

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw

Het voert een oude naam, maar is springlevend en is niet alleen bedoeld voor ouderlingen. Het blad is gericht op actieve en betrokken leden van de kerkelijke gemeente, kerkenraadsleden, maar net zo goed bezoekmedewerkers en anderen die meedenken en betrokken zijn bij allerlei soorten van kerkelijk werk.

Het blad biedt informatie, toerusting, praktische handreikingen en tips voor de directe praktijk van het kerkelijk werk. Maar daarnaast wordt belang gehecht aan aandachtspunten voor bezinning en voor geestelijke reflectie. Zo wil Ouderlingenblad, praktisch en bezinnend, helpen bij het luisteren en spreken in uiteenlopende situaties en bij het zoeken naar levensoriëntatie. Ook al heeft het blad een lange geschiedenis (het eerste nummer verscheen in 1922), het gaat in op nieuwe ontwikkelingen en vormen van kerkelijk werk, waarbij aandacht voor mensen in hun zoeken naar geloof, zin en samenhang centraal staat.

Lees artikelen uit Ouderlingenblad op theologie.nl

Op 5 februari 2022 organiseert de redactie van Ouderlingenblad een LEZERSDAG

“CONFLICTEN IN EEN KERK DIE VERZOENING EN VREDE PREDIKT”

Overal waar mensen samenwerken, zijn conflicten. Dat is soms lastig, maar onvermijdelijk. Ook in de kerk is het niet altijd pais en vree.

Hoe ga je om met conflicten, juist in de kerk?

Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Redactie
Wilbert van Iperen (redactievoorzitter) | Nelleke Boonstra | Nelle-Mieke Drop (eindredactie) | Mathilde de Graaff (secretariaat) | Erica Hoebe-de Waard | Gerry Kramer-Hasselaar | Mathilde Meulensteen | Henk de Roest | Sake Stoppels | Roelof de Wit

Bekijk de eerste pagina’s

Abonnementen

Neem een jaarabonnement op Ouderlingenblad & Theologie.nl voor € 53,00*

Je ontvangt 11 nummers per post en hebt online toegang tot:

  • 1400 theologische blogs
  • 650 theologische boekrecensies
  • Honderden theologische artikelen
  • Tientallen theologische podcasts
  • Theologische boekshop
  • 5 online tijdschriften lezen

Neem een jaarabonnement (11 nummers)

Nederland: € 32,75*
Buitenland: € 60,00

Neem een proefabonnement (3 nummers)

Nederland: € 10,00

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie

Voor een abonnement vanaf 10 exemplaren gelden gereduceerde prijzen.Vraag hiernaar d.m.v. het sturen van een e-mail.

Heb je vragen over jouw abonnement? Mail naar: ouderlingenblad@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 5,50 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 5,50 (excl. verzendkosten)

Tot één jaar terug zijn losse nummers van Ouderlingenblad te bestellen. Er verschijnen elf afleveringen per jaar, waarbij er om de maand een themanummer uitkomt.

Bestel een los nummer