Ouderlingenblad

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw

Het voert een oude naam, maar is springlevend en is niet alleen bedoeld voor ouderlingen. Het blad is gericht op actieve en betrokken leden van de kerkelijke gemeente, kerkenraadsleden, maar net zo goed bezoekmedewerkers en anderen die meedenken en betrokken zijn bij allerlei soorten van kerkelijk werk.

Het blad biedt informatie, toerusting, praktische handreikingen en tips voor de directe praktijk van het kerkelijk werk. Maar daarnaast wordt belang gehecht aan aandachtspunten voor bezinning en voor geestelijke reflectie. Zo wil Ouderlingenblad, praktisch en bezinnend, helpen bij het luisteren en spreken in uiteenlopende situaties en bij het zoeken naar levensoriëntatie. Ook al heeft het blad een lange geschiedenis (het eerste nummer verscheen in 1922), het gaat in op nieuwe ontwikkelingen en vormen van kerkelijk werk, waarbij aandacht voor mensen in hun zoeken naar geloof, zin en samenhang centraal staat.

Lees artikelen uit Ouderlingenblad op theologie.nl

Ouderlingenblad bestaat 100 jaar!
Dat vieren we om te beginnen met een jubileumnummer.

Duik mee de geschiedenis in en lees het redactioneel van het allereerste nummer, uit mei 1922.

Redactie
Wilbert van Iperen (redactievoorzitter) | Nelle-Mieke Drop (eindredactie) | Mathilde de Graaff (secretariaat) | Erica Hoebe-de Waard | Gerry Kramer-Hasselaar | Mathilde Meulensteen | Henk de Roest | Sake Stoppels | Roelof de Wit

Bekijk de eerste pagina’s

Adverteren?
Dat kan!
Download de Mediakaart (met informatie over tarieven, aanleverspecificaties en -data)
Voor meer informatie kunt u terecht bij advertentieacquisiteur Roel Abraham (BDU Vakmedia), r.abraham@bdu.nl, 06 542 742 44.

Abonnementen

Neem een jaarabonnement op Ouderlingenblad & Theologie.nl voor € 53,00*

Je ontvangt 11 nummers per post en hebt online toegang tot:

  • Blogs
  • Boekrecensies
  • Honderden theologische artikelen
  • Tientallen theologische podcasts
  • Theologische boekshop
  • Online onbeperkt tijdschriften lezen

Neem een jaarabonnement (11 nummers)

Nederland: € 34,50*
Buitenland: € 63,00

Neem een proefabonnement (3 nummers)

Nederland: € 10,50

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Deze prijzen gelden vanaf 1 augustus 2022.

Abonnementenadministratie

Voor een abonnement vanaf 10 exemplaren gelden gereduceerde prijzen. Vraag hiernaar d.m.v. het sturen van een e-mail.

Heb je vragen over jouw abonnement? Mail naar: ouderlingenblad@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 5,75 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 5,75 (excl. verzendkosten)

Tot één jaar terug zijn losse nummers van Ouderlingenblad te bestellen.
Er verschijnen elf afleveringen per jaar, waarbij er om de maand een themanummer uitkomt.

Bestel een los nummer