Menu

None

Dossier: Samen Jong

Wat trekt jonge mensen aan in een geloofsgemeenschap? En hoe kun je kerk-zijn met álle generaties? De zes kernwaarden van een kerk met de volgende generaties gaan niet alleen over het jeugdwerk van de kerk, zij hebben betrekking op de hele gemeenschap. In de nieuwe Theologie podcast gaan Tom en Tabitha in gesprek met Vincenza La Porta over de kernwaarden van een kerk met alle generaties.

Hoe hoog scoort jouw kerk op de 6 kernwaarden?

Download deze vragenlijst en leg ‘m voor aan je kerkgangers.

"De jongeren van tegenwoordig zijn anders dan jij toen was. Plus dat de wereld is veranderd. Maar het evangelie is relevant voor elke tijd, voor elke context, voor elke plek op aarde, voor elke generatie."

Vincenza La Porta over jongeren | Lees meer 

Samen Jong

In het toonaangevende boek Growing Young onderscheiden Amerikaanse onderzoekers zes kernwaarden die antwoord geven op deze vraag. Nu verschijnt een Nederlandse bewerking van dit boek. Samen Jong deelt praktijkvoorbeelden en geleerde lessen van Nederlandse kerken die de kernwaarden willen toepassen in hun gemeenschap. Het doel van de auteurs is om de Nederlandse geloofsgemeenschappen te helpen kerk te zijn met alle generaties. 

Samen Jong gelooft dat de kerk deze potentie heeft. Het Samen Jong-netwerk bestaat uit meerdere kerkelijke organisaties die jou willen helpen om een of meer van de Samen Jong-kernwaarden te versterken in jouw geloofsgemeenschap. Lees er meer over bij Missie Nederland.

Recensies van Samen Jong:

Cover van Samen Jong, geschreven door Sabine van der Heijden

Ouderlingenblad over Samen Jong

In het themanummer van Ouderlingenblad over Samen Jong worden de zes kernwaarden besproken. Ieder artikel neemt een kernwaarde onder de loep en beschrijft wat die kernwaarde betekent in de situatie van de lokale gemeente vandaag de dag. 

Werken met Samen Jong wat mag je verwachten
Sake Stoppels

In het Amerikaanse onderzoek Growing Young worden zes kernwaarden geschetst die aangeven welke kerken aantrekkelijk zijn voor jongeren. Het draait om prioriteit geven aan jonge generaties in een warme gemeenschap waarin Christus centraal staat. Sabine van der Heijden bewerkte dit onderzoek samen met anderen tot het boek Samen jong. Wat is aangepast of toegevoegd?

Kookhulp gezocht
 Lisette Brandsma

Het tweede praktijkverhaal over ‘bezig zijn met Samen Jong’ komt uit Harderwijk: jongeren worden gezien als volwaardige leden van de kerkgemeenschap.

Samen Jong in Sprang-Capelle
 Nelleke Plomp-Rodenburg

Het derde ervaringsverhaal met Samen Jong is weer heel anders. Over het toekomsttraject in Sprang-Capelle…

Beste buren zijn
 Erica de Hoebe-de Waard

Als geloofsgemeenschap betekenis hebben voor de omgeving. Dat wordt aangetipt in de zesde kernwaarde ‘beste buren zijn’. Dat vraagt een kritische blik naar de eigen gemeente én nieuwsgierigheid, kennismaken misschien wel, met de buren. Ga er maar aan staan..!

Jongeren verantwoordelijkheid geven
Nelleke Plomp

Als vader altijd de band van je fiets plakt, leer je het nooit zelf…! Zoiets is aan de orde bij de kernwaarde ‘verantwoordelijkheid geven’. Maar hoe doe je dat dan? Kunnen jongeren dat wel? Belangrijker misschien: wil en kan de gemeente dat wel? Een leerproject…

Protestantse Gemeente Boskoop
Jan-Peter Molenaar

We hebben drie mensen, die op één of andere manier in hun gemeente met Samen Jong aan het werk zijn, gevraagd naar hun werkwijze en ervaringen. Dit is de eerste, een goed bericht uit Boskoop.

Samen Jong...
Erica Hoebe-de Waard 

Dit themanummer is geschreven naar aanleiding van een bijzonder boek. De artikelen volgen de grote lijn van dit boek. Daarom in deze inleiding ook vooral die grote lijn.

Prioriteit geven aan jonge generaties

Sabine van der Heijden

In de volgende artikelen worden stuk voor stuk de zes kernwaarden uit Samen Jong besproken. Hier dus de eerste, over het prioriteit geven aan de jongere generaties. Krijgt daarmee de rest van de gemeente niet te weinig aandacht?

Jezus' boodschap serieus nemen

Sake Stoppels

In de kerk nemen Jezus en zijn boodschap een centrale plek in. Maar wat ís die boodschap? Hoe geven we daar handen en voeten aan? Wat denken jongeren daarbij? En wat vragen ze van ‘de kerk’?

Een warme gemeenschap vormen

Roelof de Wit

De vijfde kernwaarde in Samen Jong is ‘een warme gemeenschap zijn’. Dat lijkt misschien een vanzelfsprekendheid, maar tegelijk roept het vragen op: kun je dat (meer) worden? Wat heeft deze waarde met jongeren te maken? En past het wel in deze tijd en tijdgeest? Hoe ‘warm’ willen en kunnen we zijn?

Hart hebben voor jongeren
Martine Versteeg-ter Veen

Wat bedoelt Samen Jong te zeggen met de kernwaarde ‘hart hebben voor jongeren’? Hebben we een beeld van wie de jongeren zijn? En waar ze behoefte aan hebben? Een grote en omvattende vraag: ‘hebben we de jongeren in onze gemeente lief?’

Lees ook deze artikelen:

Kernwaarden voor een aantrekkelijke kerk
Dick Vos

In het Amerikaanse onderzoek Growing Young worden zes kernwaarden geschetst die aangeven welke kerken aantrekkelijk zijn voor jongeren. Het draait om prioriteit geven aan jonge generaties in een warme gemeenschap waarin Christus centraal staat. Sabine van der Heijden bewerkte dit onderzoek samen met anderen tot het boek Samen jong. Wat is aangepast of toegevoegd?

Jonge mensen die gaan, én zij die blijven
 Ronelle Sonnenberg

In september 2019 kreeg ik een berichtje van een jongvolwassene, 26 jaar. Ik heb haar ruim zes jaar geleden leren kennen als een betrokken gelovige jongere in de kerk. Ze ging studeren en kreeg een relatie met een jongen die niet religieus is opgevoed en geen christen is. In de tijd dat wij elkaar ontmoetten was ze intensief bezig met thema’s rond geloof en wetenschap. Nu bezoekt ze niet tot nauwelijks meer een kerk.

Betrokken bij de preek | Afstudeerscriptie
 Nelleke Plomp-Rodenburg

De kerkdienst is een van de weinige plekken waar mensen van alle leeftijden en met diverse achtergronden samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. De combinatie jongeren en preek is echter steeds minder vanzelfsprekend. Ook in Sliedrecht, het dorp waar dit onderzoek zich afspeelt, staat bij de meeste jongeren de kerkdienst niet wekelijks op het programma.  Toch geloof ik dat de preek een krachtig middel is waardoor God kan spreken, ook tegen jongeren.

Missie en contemplatie bij jongeren
 Catharinus van den Berg, Frans Hoogendijk & Conny Stuart

Als één op de vijf twintigers ervaring heeft met klachten van burnout of depressie, hoe is het dan met die andere vier? Zouden zij in de chaos en de druk van hun leven niet gebaat zijn bij een beetje eenvoud, een beetje rust en een beetje aandacht? Zouden zij met al die ruis in hun hoofd niet snakken naar rust in hun hart?

Geloofsgesprek tussen generaties  

Over wederkerig leren
Jan Minnema

Het geloof wordt doorgegeven van grootouders op ouders op kinderen. Maar meestal anders en door tijd en omstandigheden beïnvloed. Dat maakt het gesprek tussen generaties spannend, maar vooral verrijkend. Probeer het maar, wellicht bij de afwas…

Pastorale zorg voor jongeren

Corien Rietberg

Na de dienst waarin ik werd bevestigd als jongerenpastor kwam er een jongere naar mij toe. Ze was bij ons kind aan huis. Maar, zo verzekerde ze me, nu ik deze taak in de gemeente had gekregen, ging dat natuurlijk veranderen… Ze had geen problemen en als ze nog steeds bij mij zou komen zouden mensen dat wel kunnen denken.

Popmuziek, jongeren en geloof

Jaap van den Akker

‘Misschien wel de belangrijkste weg die alle jongeren bewandelen, op zoek naar hun identiteit, en naar iets wat ‘vonkt’ – allemaal oerreligieuze zaken – is die van de popmuziek. Ik zou de stelling wel aandurven dat de hedendaagse, ook Nederlandstalige muziek, op dit moment de ‘religie voor jongeren’ is.’

Jongeren en de preek
 Nelleke Plomp-Rodenburg

Ongeveer een jaar geleden spraken we met een paar collega’s van HGJB en JOP over het thema jongeren en de preek. Zowel vanuit jongeren, hun ouders en jeugdleiders als van predikanten ontvingen we signalen van verlegenheid rondom dit thema. Dit gesprek was de aanleiding voor mijn onderzoek1, waarbij ik vooral het perspectief van de jongeren onder de loep wilde nemen. 

Naar het hart van jongeren | Tips voor (s)preken voor jongeren
Johan van Wijk

Ze hebben voortdurend contact met de ander. Ze zijn gewend te praten, maar ook te luisteren. Ze zijn opgegroeid in een 24/7-informatiewereld. Deze jongeren zitten niet alleen maar achter de computer, en zijn niet lui, oppervlakkig en ongeïnteresseerd. Deze generatie is slimmer, sneller en socialer dan de generaties voor hen en kan informatie razendsnel verwerken en uit veel bronnen tegelijk putten. Tegelijkertijd blijkt dat communicatie met deze doelgroep met wisselend succes verloopt. Veel ouderen hebben grote moeite de juiste toon te vinden in de communicatie met jongeren. 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken