Zoekresultaten voor: Lucas 6

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het Evangelie van Tomas in 75 jaar

Schrift 2021 04 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Jezus

Ruim 75 jaar geleden werd het Evangelie van Tomas teruggevonden. In deze bijdrage worden eerst de vondsten van de Koptische en de Griekse teksten besproken en vervolgens in vogelvlucht enkele visies die deskundigen in de afgelopen zeven decennia hierop hebben gegeven. Vooral twee kwesties komen hierbij aan de orde: kan het een gnostisch geschrift worden genoemd en in hoeverre gaat het terug op de historische Jezus?

Bijbelwetenschappen

De gelovige Tomas

Schrift 2021 04 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Tomas wordt in alle vier de evangeliën genoemd, maar bij de synoptici is het ook niet meer dan dat. Bij hen vinden we zijn naam alleen bij de opsomming van ook de andere leerlingen van Jezus (Matteüs 10,3, Marcus 3,18 en Lucas 6,15). In het Evangelie volgens Johannes echter komen we hem zeven keer tegen, waarvan drie keer met naam en toenaam. Bovendien is hij vanaf hoofdstuk 20,24 de centrale persoon bij Jezus’ verschijningen na Pasen. Over zijn naam en zijn rol in het evangelie zal het in dit artikel gaan. Over vele, vele jaren heen is er over zijn naam en rol al heel veel gezegd, maar nog lang niet het laatste woord. Als dat trouwens al mogelijk is.

Kerk- en religiegeschiedenis

De apostel Tomas

Schrift 2021 04 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Tomas is zo ongeveer overal. Iedereen kent wel een T(h)omas, of het nu een bekende Nederlander, familielid of kennis betreft of een van de beroemde Thomassen uit de geschiedenis, waaronder een aantal die net als de apostel zelf heilig zijn verklaard (zoals Thomas Aquinas, Thomas More en Thomas Becket). Veel mensen hebben op een Sint Thomasschool gezeten of hebben een kerk met die naam bezocht. Anderen zijn misschien in een naar Tomas genoemde plek op vakantie geweest, of dat nu Sankt Thomas, Saint-Thomas, Santo Tomás of het Amerikaanse eiland Saint Thomas betrof.

Bijbelwetenschappen

Een moeilijke les

De eerste dag 2016 | Judith Visser | Kindermoment | Dienen | Relaties

Bij Lucas 6,27-35 Samen bouwen Zorg van te voren dat je wat lego verzameld hebt. Je kunt een doosje gebruiken met precies de juiste stenen om een autootje of een bootje te maken, of je neemt gewoon een leuke hoeveelheid losse steentjes mee. Nodig de kinderen uit om bij je te komen. Fijn dat ze […]

Prediking

Preekschets Lucas 6:5

Postille 2007 | Geertien Morsink | Preekschets | Navolging, Ziekte

Lucas 6:5 Vierde zondag na Epifanie De Mensenzoon is heer van de sabbat. Schriftlezing: Lucas 6:1-11 Het eigene van de zondag Deze zondag en de twee volgende zijn de laatste van de Epifanietijd. In Lucas 6 zien we de verschillende reacties op Jezus’ weg onder de mensen: Farizeeën en schriftgeleerden met hun groeiende afwijzing, zieke […]

Bijbelwetenschappen

God is betrouwbaar en vergeet uw weldaden niet

De eerste dag 2016 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | God

Bij Hebreeën 6,13-20 (en Lucas 6,27-35) Zondag Reminiscere (= zich herinneren, gedenken) verwijst naar het introïtusgebed van deze tweede zondag van de Veertigdagentijd, Psalm 24,6: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid’ (NBG ’51). Deze bede sluit goed aan bij de onwrikbaar vaste betrouwbaarheid van Gods beloften en de hoop […]

Prediking

Preekschets Lucas 6:19

Postille 2007 | Geertien Morsink | Preekschets | Bidden, Navolging, Ziekte

Lucas 6:19 Vijfde zondag na Epifanie Want er ging een kracht van hem uit die allen genas. Schriftlezing: Lucas 6:12-19 Uitleg Vers 12. Op één van die dagen – tautais – ‘die dagen’, maar wat is dan het verschil met ekeinais (Luc. 2:1)? Het kan zinvol zijn om te overwegen waarom Lucas juist met egeneto […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Liefde boven haat verkiezen

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Relaties, Veertigdagentijd

Uit de bijbel Bij Hebreeën 6, 13-20 / Lucas 6, 27-35 In dit gedeelte gaat het over een andere mentaliteit hebben als gevolg van het gehoor geven aan dat wat Jezus predikt. Jezus richt zich tot al degenen die hem horen. Hij spreekt tot hen met gezag. Hij vraagt van hen een andere grondhouding. Met […]

Bijbelwetenschappen

‘In deze hoop zijn we gered.’

De eerste dag 2017 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad, Vergeving | God

Bij Jeremia 17,5-26, Romeinen 8,18-23 en Lucas 6,36-42 In de lezingen voor deze zondag zijn we op zoek naar een antwoord op de vraag: op wie moeten wij hopen, bij wie moeten wij onze steun zoeken? Bij Vader, Zoon en Geest natuurlijk. Maar waarom? Wat is de meerwaarde van de Heer tegenover andere goden en […]

Prediking

Preekschets Lucas 6:45b – Startzondag

Protestantse Kerk 2016 | Anne-Meta Kobes-Gerritsen | Preekschets | Kerkelijk jaar, Relaties, Startzondag

Startzondag 2016: ‘Deel je leven’ Want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Lucas 6:45b Schriftlezing: Lucas 6:43-45. Thema: ‘Deel je leven’ Exegetische opmerkingen Op deze startzondag kunt u een lezing laten klinken uit het evangelie dat dit kerkelijk jaar centraal staat: Lucas. Uit hoofdstuk 6 kozen we de verzen […]