Zoekresultaten voor: Psalm 111

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

In relatie tot een bezielde wereld en een levend landschap

Schrift 2021 03 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet, Schepping | God

De verbinding tussen God en Israël is in de Hebreeuwse Bijbel niet alleen een menselijke zaak, maar iets dat gevoeld wordt door alle schepselen die de wereld delen met Gods volk. Het gaat daarbij niet alleen om dierlijke schepselen, maar om allerlei elementen in de natuur. Rivieren, bomen, bergen en zelfs sterren blijken op complexe manieren met God en met het volk Israël in relatie te staan. De teksten beschrijven hoe dit soms gepaard gaat met vreugde, soms met treurnis, maar ook met zaken als oor

Bijbelwetenschappen

Carte blanche

De eerste dag 2016 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rijkdom, Zegen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 Hoe zouden wij reageren op de vraag die God in 2 Kronieken 1,7 als een carte blanche voorlegt aan Salomo, de aanstaande koning: ‘Wat wil je dat Ik je geef?’ De vraag klinkt onvoorstelbaar, maar heeft alles te maken met waar het op de Biddag voor […]

Bijbelwetenschappen

Wijsheid en zicht in economische crisistijd

De eerste dag 2013 | Trinus Hoekstra | Bijbels Theologische Artikelen | Biddag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 De tekst uit Kronieken opent in vers 7 met een mysterieus tafereel. In de nacht voorafgaande aan de troonsbestijging van Salomo verschijnt God aan hem. De woorden ‘in de nacht’ roepen een zekere dreiging op. Een aanstaande machthebber en een Godsverschijning. Het riekt naar achterkamertjespolitiek. Als […]

Prediking

Preekschets: Wat wil je dat ik je geef?

Raad van Kerken 2019 | Redactie | Preekschets | Biddag, Kerkelijk jaar

Ter gelegenheid van Biddag voor Gewas en Arbeid 2019 Bij: 2 Kronieken 1:7-13, Psalm 111 en Lucas 11:1-13 De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de biddag van gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich nadrukkelijk uit tot de dimensies van […]

Bijbelwetenschappen

De ene profeet is de andere niet

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Jezus

Bij Deuteronomium 18,15-20, Psalmen 111 en Marcus 1,21-28 Het bijbelboek Deuteronomium vormt de afscheidsrede van Mozes, die hij vlak voor zijn dood uitspreekt. Hij zal het Beloofde Land niet binnengaan en ‘zijn graf is nooit gevonden’. Apocriefe geschriften, zoals Assumptio Moyses, verhalen van zijn opname bij de Eeuwige. En ‘nooit meer is in Israël een […]

Spiritualiteit

Flitsen van eeuwigheid

Herademing 2018 02 | Peter Nissen | Artikel, Overige artikelen | Wederkomst

Alles is er tegelijk en op een volkomen wijze ‘Stel je voor dat je eeuwig zou moeten leven, dat is toch verschrikkelijk? Je zou je dóód vervelen!’ Aldus de schrijver Maarten ’t Hart in een recent interview in het zaterdagse magazine van de Volkskrant. Het geloof in de eeuwigheid kan zich in onze tijd niet […]

Bijbelwetenschappen

De wijze en de dwaze meisjes

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Levenskunst

Bij Spreuken 9,1-18 en Matteüs 25,1-13 Het verhaal van de bruidsmeisjes is in onze hedendaagse context niet gemakkelijk te verstaan. Solidariteit en delen zijn voor gelovige christenen belangrijke waarden. Men verwacht dan ook dat de meisjes onderling olie delen of dat de bruidegom het achteraf zal opnemen voor de meisjes die geen olie kregen van […]

Bijbelwetenschappen

Een nieuwe leer die bevrijdt

De eerste dag 2012 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Profeet | Jezus

Bij Deuteronomium 18,15-20, Psalm 111, 1 Korintiërs 8,1b-13 en Marcus 1,14-20 Mozes ruas eens in het geheim aanruezig bij een discussie van rabbijnen, eeuruen nadat de Wet op de berg Sinaï ruas gegeven. Hij had zich verborgen achter in de zaal. Hij hoorde de discussie aan met groeiende verbazing en ergernis. ‘Waar hebben deze lieden […]

Prediking

Preekschets Hebreeën 12:2

Preekwijzer 2016 | Gerard Krol | Preekschets

NieuwjaarHebreeën 12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Schriftlezing: Hebreeën 12,1-3Thema: You ’ll never walk alone (Je zult niet alleen lopen) Het eigene van de zondag Het Nieuwjaar. De morgens zijn stiller dan ooit. Na het daveren van de inmiddels als cultureel erfgoed beschermde carbidbussen is er de stilte, als gold dit […]

Prediking

Preekschets Johannes 11:40

Preekwijzer 2019 | J. van Amstel | Preekschets

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Johannes 11:40 (HSV) Lezen: Johannes 11:1-46 Thema: De heerlijkheid van God zienVerdeling in punten: 1. bij het graf van Lazarus, 2. op dit tijdstip, 3. door het geloof. Het eigene van deze zondag Na Pasen […]