Zoekresultaten voor: psalm 66

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Systematische theologie

De gekruisigde regeert

2 mei 2022 | Bram van de Beek | Column | Hemel, Theologenblog, Wederkomst | Jezus

Als laatste van de christelijke feestdagen die direct betrekking hebben op Jezus’ komst op aarde, vieren we Hemelvaart. Het is de dag van zijn intronisatie: het is de bevestiging van zijn koningschap. Al te makkelijk vergeten we daarbij dat Hij is weggegaan naar de hemel en dat de gestalte van zijn koningschap op aarde die van de aan het kruis doodgemartelde man is.

Prediking

Preekschets Startzondag 2019 – Psalm 66:5a en 16

Protestantse Kerk 2019 | Jan Willem van Bart | Preekschets | Dienen | God, Kerkelijk jaar, Startzondag

Kom en zie Gods daden; Kom, luister, allen die God vrezen, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. (HSV) Psalm 66: 5a en 16 Tekst: Psalm 66 Thema: Een goed verhaal Lezingen: Jozua 4; Johannes 11: 1-6 Zie ook Toelichting bij het thema van Startzondag 2019 Preekschets Startzondag 2019 bij Lucas […]

Bijbelwetenschappen

Loven, prijzen

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | M.C. Mulder | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal De loftuiting ‘halleluja’ is een internationaal bekend woord, dat in tal van talen een plaats heeft gekregen. Naast ‘amen’ en ‘Coca-Cola’ behoort de uitroep ‘halleluja’ tot de woorden die in de meeste landen van deze wereld direct herkend worden. Het is de vraag of de diepe betekenis van het woord ook door […]

Prediking

Preekschets Psalm 66:19,20

Postille 2007 | Henk de Roest | Preekschets | Verlossing | Bidden, God

Psalm 66:19, 20 Rogate Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen zij God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd. Schriftlezing: Psalm 66 Het eigene van de zondag We kiezen ervoor in de preken op zondag Rogate of Vocern Iucunditatis, Hemelvaartsdag, zondag Exaudi (‘hoor’) en Pinksteren […]

Prediking

Startzondag 2019: Een goed verhaal

Protestantse Kerk 2019 | Redactie | Preekschets | Kerkelijk jaar, Startzondag

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. […]

Systematische theologie

Geschiedenis bestaat niet! Theologie van de geschiedenis wel?

Kerk en Theologie 2014 | Redactie | Artikel, Overige artikelen

InleidingTheologen zijn geïntrigeerd door geschiedenis. Zij vragen aandacht voor geschiedenis, omdat zij nadenken over de huidige betekenis van het christelijk geloof. De kerk kent geschiedenis, want haar is het geloof door vorige generaties overgeleverd in hun toenmalige taal. Overeenkomstig hun traditie verwijzen theologen naar eerdere theologen dan wel auteurs uit de theologiegeschiedenis, zoals bijvoorbeeld Irenaeus, […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 5:12,18

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Navolging

Handelingen 5:12 en 18 Jubilate En door de handen van de apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij sloegen de handen aan de apostelen… Schriftlezing: Handelingen 5:12-25 Het eigene van de zondag Deze vierde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 66:1 en 2, ‘Juicht voor God, gij ganse aarde. […]

Prediking

Preekschets Psalm 66:1,2

Postille 2014 | Sytze de Vries | Preekschets | Zegen | God, Israël

Psalm 66:1, 2 Jubilate Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam Schriftlezing: Psalm 66 Het eigene van de zondag Psalm van de intocht voor de derde zondag na Pasen, doorgaans als zondag Jubilate bekend, naar het eerste woord van deze psalm. Het Dienstboek geeft vers 1-2b aan als antifoon, en […]

Prediking

Preekschets Openbaring 14:1 – 4e zondag na Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets | Jezus

Vierde zondag na Pasen (Jubilate) Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Openbaring 14:1 Schriftlezing: Openbaring 14:1-8 Zie ook Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen Preekschets Openbaring 3:10-11 – 3e zondag van Pasen […]

Bijbelwetenschappen

Zwijgen en spreken van God in de Bijbel

Herademing 2022 01 | Jan Venderbos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | God

Het komt in de Bijbel vaker voor dat God spreekt, dan dat Hij zwijgt. God roept mensen of spreekt via hen. Ook klinkt zijn stem in natuurverschijnselen. Vooral in de Psalmen spreekt of zwijgt God. Mensen ervaren dat Hij zwijgt als hij niet antwoordt op hun vragen. Hij lijkt dan niet te luisteren. Maar ook als God zwijgt, kun je stellen dat Hij spreekt. Er is meer tussen woorden en stilte.