Menu

None

Thema: Gender

Gender is een veelbesproken thema in de samenleving. Wat betekent de term en hoe kunnen we in (kerkelijke) gemeenschappen het beste over gender, seksualiteit en inclusiviteit praten? Op deze pagina vind je leestips en een podcastaflevering over dit thema.

Met René Erwich en Almatine Leenen

Elsbeth en Mark gaan met René Erwich en Almatine Leene in gesprek over vragen die leven rond gender en seksualiteit en hoe je die vanuit een theologisch raamwerk kunt benaderen. 

Portret Almatine Leene in de pastorie van de GKv te Hattem (foto: Nelleke Boonstra)
Wat zegt de Bijbel over LHTB en Gender

Schrift over het thema Gender

In dit themanummer van Schrift wordt de diversiteit van perspectieven – die gendergericht benaderen met zich meebrengt – gepresenteerd in verschillende bijdragen. 

Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit

Willien van Wieringen

Tijdens de Prideweek kwam er op 4 augustus 2022 een boek uit over de Bijbel en homoseksualiteit. In Schrift nu een tweeluik rond deze uitgave: een bespreking ervan door Schrift-redacteur Willien van Wieringen en een preek op basis van de opbrengsten van dit boek door Mark-Robin Hoogland C.P.

Meer dan mannelijk?

Peter-Ben Smit

‘Mannelijkheid’ als onderwerp van genderkritisch bijbelwetenschappelijk onderzoek blijft een relatieve nieuwkomer, hoewel er in toenemende mate studie naar wordt gedaan. Een belangrijk thema daarbij zijn in de antieke wereld gangbare idealen van mannelijkheid (en vrouwelijkheid) en hoe vroegchristelijke teksten zich hiertoe verhouden.

Gender: het goede begin in Genesis 2

Klaas Spronk

In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis wordt ons verhaald hoe vreugdevol de ontdekking van het gender was voor de mens. Het is ook een verhaal van voortschrijdend inzicht. Zelfs God lijkt pas gaandeweg te ontdekken wat goed is voor de mens. We zouden hieruit kunnen afleiden dat die ontdekkingstocht met dit verhaal nog niet is afgelopen.

LGBTQIA+

Gerard van Broekhuizen

Sta mij toe om ditmaal, een beetje flauw, te beginnen als ds. Gremdaat: ‘LGBTQIA+ – kent u die uitdrukking?’ Die vraag is niet zo vreemd, omdat iedere letter staat voor een heel woord. In het Engels uitgeschreven: Lesbian, Gay (in het Nederlands staat er een H voor homo), Bisexuel, Transgender, Intersex, Queer/Questioning, Asexual and more.

Naar Gods beeld: mannelijk en vrouwelijk

Pater Dr. Mark-Robin Hoogland

Wij kennen allemaal het scheppingsverhaal, toch? ‘God schiep Adam en Eva en zei: “Gaat heen en vermenigvuldigt u.”’ Een dergelijke versimpeling én verhaspeling van de Schrift zorgt tot op de dag van vandaag voor veel ellende, vooral voor hen die niet in ‘het plaatje’ passen.

Bijbellezen door Oegandese LHBT-ogen: een hermeneutiek van vertrouwen

Adriaan van Klinken

De status van de Bijbel in hedendaags Afrika is complex en veelzijdig. Enerzijds is de Bijbel een boek dat geassocieerd wordt met de geschiedenis van Europees kolonialisme en christelijke missie.

Romeinse kruisiging een mannenstraf?

Ruben van Wingerden

In recente kruisigingstudies van de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de antieke praktijk van kruisiging. Er is ook aandacht gegeven aan antieke Joodse en christelijke percepties van kruisiging.[Deze kruisigingstudies besteden geen aandacht aan kruisiging bezien vanuit een genderperspectief. Er zijn wel genderstudies die kruisiging bespreken, maar daar komt het vaak niet verder dan dat kruisiging schaamtevol was, of dat het onmannelijk is.[Maar waarom precies?

Wie schuilt er in de hut?

Mariecke van den Berg

Vragen over gender en geloof, die leidend zijn voor dit themanummer, gaan voor mij ten diepste om de vraag voor wie er plek is in het christendom. Wie telt er mee, op welke manier, en wie bepaalt dat? De metaforen van het huis en de hut helpen om na te denken over die vragen.

Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Klaas Spronk

Deze ‘wetenschapsbijbel’ is een uitgave van de NBV21 aangevuld met 21 artikelen van ongeveer vier pagina’s over thema’s zoals ‘Adam, Eva en het ontstaan van de mens’, ‘dieren en de Bijbel’ en ‘vrije wil en determinisme’. Ze zijn in een vaste regelmaat op dikker blauw papier verspreid geplaatst tussen de Bijbelboeken, zo mogelijk aansluitend bij de inhoud daarvan. Daarnaast bevat het ruim 50 ‘topics’ over ‘meer afgebakende’ onderwerpen (zoals ‘armoede, rijkdom en bezit’, ‘de mens als beeld van God’ en ‘de ziel’), aansluitend bij bepaalde Bijbelpassages. 

Ouderlingenblad over het thema Gender

In dit themanummer wordt het thema Gender in een bredere context geplaatst, met vragen als: wie ben ik voor God? Kan ik mijzelf zijn in de kerk? Kan ik mijzelf aanvaarden als kind van God, zoals God mij geschapen heeft? Met beschouwingen van deskundigen, maar ook met ervaringsverhalen.

God kent je naam!

Nelleke Plomp-Rodenburg & Mathilde Meulensteen

‘Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ Deze woorden uit Jesaja, lang geleden aan het volk Israël geprofeteerd, hebben ook voor mensen nú nog kracht. God kent je naam, we behoren God toe. Dat is een hoopvolle boodschap voor ieder mens, want iedereen wil gekend zijn. Deze gedachte is de rode draad door dit themanummer over gender en identiteit.

Ruimte voor transpersonen

Wielie Elhorst

De diversiteit waarover het in dit themanummer gaat, zullen we ook in de kerk tegenkomen. Hoe geven we daar ruimte en waardering aan transgender personen? Hoe kunnen we in kerk en geloof hen de plek geven die ze zoeken?

Kerk als veilige plek en heilzame tegencultuur

Nelleke Plomp-Rodenburg

Als het ergens voor iedereen ‘veilig’ zou moeten zijn, dan in de kerk. Hoe stellen kerk en gemeente zich op ten aanzien van het thema gender? Is er ruimte voor jongeren met hun zoektocht en vragen?

Gender, waar hebben we het over?

Heleen Zorgdrager

De laatste paar jaren gaat het ‘overal’ over gender, queer, lhbti, en meer. Maar weten we dan waar we het over hebben? Bedoelen we wel allemaal hetzelfde? Als inleiding op het thema van dit nummer eerst maar eens alles op een rijtje…

Hoe scheppen wij een inclusieve kerk?

Alexander Noordijk

Kan dat wel: inclusief kerk zijn of is het een illusie? Een ervaringsdeskundige vertelt… over de kudde, en binnen- en buitensluiten…

Veelkleurigheid in de kerk, een ongemakkelijk bondgenootschap

Robert Plomp

In de samenleving, maar ook in de kerk is een grote verscheidenheid aan mensen. Hoe gaan die met elkaar om? Zien ze elkaar, maken ze contact? Hinderen (voor)oordelen wellicht…? Over ‘de ene, algemene, christelijke kerk’…

Heilzame verwarring: met elkaar in gesprek over diversiteit

Theo Hettema & Everdien Hagen

In de kerk raken mensen van allerlei pluimage met elkaar in gesprek, ook over gender en seksuele oriëntatie. Hoe kunnen we met elkaar dat gesprek aangaan, zo dat verwarring ook heilzaam kan worden? En wat maakt het veilig genoeg voor mensen die niet in een hokje passen om hierover te praten?

Boeken die aansluiten op het thema 

Vuur dat nooit dooft

vuur dat nooit dooft dded

De veilige kerk

Cover van De veilige kerk

Oké, ik ben dus homo

Cover van Oke ik ben dus homo

Verbonden voor het leven

Van hart tot hart

Homo in de biblebelt

Cover van Homo in de biblebelt

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken