Zoekresultaten voor: Lucas 21

Zoeken:

Filter artikelen op:

Bijbelwetenschappen

Waar blijft plan(eet) B?

Schrift 2021 03 | Matthijs Den Dulk | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Leiderschap

Waarom zou je voor de aarde zorgen als die toch zal vergaan? Als God van plan is de aarde te vernietigen, is het dan zo’n probleem als we die ondergang nog wat bespoedigen? Voor een behoorlijk aantal mensen, vooral gelovigen van Amerikaanse fundamentalistische snit, zijn dit reële vragen. En hebben ze niet een punt? Want in tegenstelling tot wat de klimaatbeweging beweert is er in de Bijbelse traditie wel degelijk de hoop en verwachting dat er een nieuwe aarde, een ‘planeet B’ zal komen.

Bijbelwetenschappen

Om van Jezus’ naam in woord en daad te getuigen

De eerste dag 2016 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Maleachi 3,19-24 1 Telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG ’51: Maleachi 4,1-6.en Lucas 21,5-19 In de tempel Jezus bevindt zich in de tempel. Daaruit had Hij eerst de kooplieden verdreven, waarmee Hij zo veel verzet had opgeroepen dat gezocht werd naar een gelegenheid om Hem om te brengen (Lucas 19,45-48). Zijn leven was in gevaar, maar […]

Bijbelwetenschappen

Hemel en aarde zullen verdwijnen

De eerste dag 2018 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Pastoraat

Bij Lucas 21,25-33(-36) Het is niet mis wat de aarde te wachten staat: Jezus spreekt over oorlogen, aardbevingen en hongersnoden, over vervolgingen en gevangenschap (Lucas 21,5-24). Vervolgens krijgen deze verschrikkingen ook een kosmische lading: ‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren (…)’. Jezus noemt hier het geweld van […]

Prediking

Preekschets Lucas 21:28 – Tweede Advent

Postille 2011 | Trinette | Preekschets | Bekering, Verlossing | Advent, Navolging

Lucas 21:28 Tweede adventszondag Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij! Schriftlezing: Lucas 21:25-33 Het eigene van de zondag De gehele adventstijd staat in het teken van de komst van de Heer. De tweede advent krijgt een sterk apocalyptische lading. Het is nog […]

Bijbelwetenschappen

Barensweeën van een nieuwe tijd

De eerste dag 2015 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Lucas 21,25-31 / Lucas 21:25-31 Lucas 21,25-31: deel twee van de apocalyptische rede bij Lucas, gereserveerd voor deze eerste zondag van Avent, Ad te, Domine, Levavi geheten: ‘Tot U, Heer, hef ik mijn ziel op’ en ‘Heer, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.’ De ik-figuur uit deze Psalm 25 valt op […]

Bijbelwetenschappen

Een lichtpuntje

De eerste dag 2012 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Conflicten, Vrede | Samenleving

Bij Lucas 21,25-31 Stel je voor: Je woont in Afrika. Je bent met je vader, moeder, broers en zussen uit je dorp weggestuurd omdat het daar niet veilig is voor rondtrekkende soldaten. Die loslopende soldaten, rebellen, steken dorpen in brand en roven alles wat los en vast zit. Je bent naar een opvangkamp gestuurd. Dat […]

Bijbelwetenschappen

Vol verwachting

De eerste dag 2015 | Joost Schelling | Kindermoment | Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Lucas 21,25-31 / Lucas 21:25-31 Tips voor het gesprek In de eerste twee weken van de Adventsperiode vieren veel kinderen thuis, op school en soms ook in de kerk (clubs/catechese) Sinterklaas. De meeste kinderen zijn daar dus vol van. Die verwachting van het Sinterklaasfeest sluit nauw aan bij het begin van Advent, waar het […]

Bijbelwetenschappen

Verwachten: angstig of blij?

De eerste dag 2012 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Zacharia 14,4-9 en Lucas 21,25-31 ‘De volken sidderen van angst voor het geweld van de zee’ (Luc. 21,25). Het kon nog weleens een actuele tekst worden, afhankelijk van wat de zeespiegel de komende decennia gaat doen. Als je je informeert over de klimaatverandering, kom je allerlei verontrustende berichten, modellen en gegevens tegen. Die dag […]

Prediking

Preekschets Matteüs 24:32-33 – Eerste Advent

Preekwijzer 2016 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Eerste advent Matteüs 24:32-33 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Schriftlezing: Matteüs 24:32-44 Deze preekschets kan ook gebruikt worden voor een preek over […]

Bijbelwetenschappen

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: de tempel

De eerste dag 2013 | Anneke Meiners | Kindermoment | Hemel, Openbaring, Verlossing | God

Neem een spel met houten blokjes, bijvoorbeeld Jenga. Geef elk kind een stapeltje blokjes. Laat ze een mini-tempel bouwen. ‘Kijk,’ zegt Jezus tegen zijn leerlingen. ‘Zien jullie daar die prachtige tempel? Wat hebben de mensen hem mooi gebouwd en versierd!’ De leerlingen kijken vol bewondering naar het prachtige gebouw. Het is indrukwekkend. Dan zegt Jezus: […]