Menu

None

Israëlzondag

Kerk- en religiegeschiedenis

De Israëlzondag staat dit jaar in het teken van zelfreflectie: hoe spreken wij over Joden? Daarmee sluit de Israëlzondag aan bij het thema van de landelijke ontmoetingsdag van de Protestantse Kerk in Nederland voor Kerk & Israël op 11 september, over anti-judaïsme in de kerkdienst.

Op deze pagina vind je preekschetsen, een preekschrijfkaart voor kinderen, een luistertip en leestips.

Preekschetsen

Meer dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën

Jezus doet met zijn verdiepende uitleg geen afbreuk aan de Thora, maar vulde de voorschriften van de Thora aan met verdiepende inzichten. Zo kon hij de Thora vervullen. [Lees verder]

Exegetische notities bij Matteüs 5:17-26

Jezus heeft niet alleen de wet uitgelegd, maar ook vervuld. En wie Hem volgt, deelt in zijn vervulling van de Thora, vindt vergeving van zonden, vernieuwing van hart en eeuwig leven. [Lees verder]

Vreugde der Wet

Psalm 119 valt te karakteriseren als de psalm van de Vreugde der Wet. In deze bijdrage staan wij stil bij enkele structuren en achtergronden over de inhoud van deze psalm, vooral bij de eerste 16 verzen. [Lees verder]

Op TeNaCh geënt: loflied Filippenzen 2

Vanuit het loflied in Filippenzen 2 zijn er duidelijke lijnen zichtbaar naar de Hebreeuwse Bijbel/het Oude Testament. [Lees verder]

De betekenis van het woord ‘Farizeeën’

Over de betekenis van het woord ‘Farizeeën’ is veel geschreven. Tot op de dag van vandaag speelt de vraag naar de verhouding tussen Jezus en de Farizeeën een belangrijke rol in de ontmoeting tussen joden en christenen. [Lees verder]

Farizeeër als synoniem voor hypocriet?

Het woord ‘Farizeeër’ wordt helaas nog veel gebruikt als een synoniem voor hypocriet. Maar de nieuwtestamentische wetenschap heeft het beeld van de Farizeeën in de publieke opinie behoorlijk bijgesteld. [Lees verder]

Preekschrijfkaart voor kinderen

Met deze preekschrijfkaart voor de Israëlzondag betrek je zowel jonge als oudere kinderen actief bij de preek. Door de vragen, pictogrammen, opdrachten en weetjes kunnen ook de allerjongsten de kerkdienst volgen.

Luistertip voor Israëlzondag

Dit jaar bestaat Israël 75 jaar. Dit staatkundige Israël althans, de medinat jisrael Israël is niet zomaar uit de hemel gevallen. Het heeft een voorgeschiedenis van duizenden jaren, van ups en downs. Tom Mikkers gaat in deze aflevering in gesprek met Piet van Midden, Israël-kenner, oprichter van reisbureau Drietour en is voorzitter van de Vereniging Hebreeuws en van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Christenen.

Lees ook deze boeken aansluitend op het thema Israëlzondag

Redactie Theologie.nl

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden