Menu

None

Johannes de Doper

Ten geleide

‘Hij moet groeien, ik moet minder worden.’ Deze beroemdwoe woorden van Johannes de Doper illustreren iets van de typering die hem in het Nieuwe Testament gegeven wordt. Hoewel Johannes relatief veel ter sprake komt, is er nauwelijks aandacht voor hem als persoon – hij is vooral interessant als voorloper van Jezus, de messias. Dat zien we ook in de kunstgeschiedenis: Johannes, altijd met harige mantel, wordt in de afbeeldingen getypeerd met een wijzende vinger in de richting van Christus, een lam of de tekst agnus dei: ‘Lam Gods’. Het lam verwijst naar Johannes’ aankondiging ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29).

Trouwe lezers van Schrift zullen zich herinneren dat Johannes de Doper ook centraal stond in nummer 252 uit december 2010. Daar kwamen onder meer aan de orde de context van religieuze groeperingen in Palestina, Johannes en Qumran en Johannes en de Mandeeërs. Deze onderwerpen worden hier niet opnieuw gethematiseerd. Er valt immers nog veel meer over Johannes te zeggen. Zowel in zijn eigen tijd als in latere eeuwen spreekt hij tot de verbeelding en blijft hij op allerlei manieren mensen intrigeren.

De aankomende weken zal Schrift op een wekelijkse basis een artikel publiceren. Zo komt de content stukje bij beetje tot jou, als lezer. Aan het einde van de rit staat het Schrift-nummer zoals je gewend bent als lezer, geheel online.

Zo geeft dit nummer van Schrift een rijk en gevarieerd beeld van hoe de tradities over Johannes de Doper door de tijd heen een bron van inspiratie zijn geweest. Wij hopen dat het ook jou als lezer inspirerende inzichten mag bieden in de aankomende weken!

Johannes de Doper
Johannes de Doper. Matthias Grünewald, Isenheimer Altar, Museum Unterlinden. Colmar, Frankrijk.  (Detail) Rond 1512-1515. De tekst luidt: ‚Illum opportet crescere, me autem minui’ – ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’. Joh. 3.30

Marco Rotman heeft expertise op het gebied van de Bijbelwetenschappen, in het bijzonder de geschiedenis, leefwereld en theologie van het Nieuwe Testament. Hij is docent Hermeneutiek en Nieuwe Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede.


Johannes de Doper
Schrift 2023, nr. 3

Marco Rotman

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden