Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Preekschets Efeziërs 3:18 (2)

Deze preekschets voor Startzondag 2023 is geschreven door Martijn van Leerdam, predikant in de Pauluskerk. Deze kerk is vanouds bekend om de opvang van verslaafden en nu ook ongedocumenteerden, mensen zonder paspoort of adres. Vanuit zijn gezichtspunt deelt Martijn van Leerdam zijn overwegingen bij Efeziers 3:18; het samen met alle heiligen de grootte, diepte, breedte en lengte van Gods liefde in Jezus Christus meten.

None

Preekschets Numeri 10:29

Dit is een preekschets van Nes Ammim pastor ds. Christiaan Baan, werkzaam in Israël. Hij heeft vanuit de belofte aan Israël, waarin hijzelf deelt, gastvrijheid in Israël ervaren en wil graag anderen op zijn beurt meenemen, verbinden aan Gods beloften voor iedereen. Hij laat zien, wat dit voor hem betekent God de richting te laten bepalen en vanuit Mozes’ verhaal, hoe Mozes anderen uitnodigt mee te gaan.

None

Preekschets Romeinen 12:11

De brief aan de Romeinen is geschreven door Paulus. Waarschijnlijk toen hij tijdens zijn derde zendingsreis drie maanden in Korinthe verbleef (Handelingen 20:3). De brief is door Paulus zelf gedicteerd en naar alle waarschijnlijkheid door Febe, diacones van Kenchreeën, naar Rome gebracht (Romeinen 16:1-2, 22). De geadresseerden worden in Romeinen 1:7 genoemd: ‘allen in Rome, geliefden van God, geroepen om Zijn heiligen te zijn’.

None

Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. 1 Korintiërs 7: 29 Schriftlezing: 1 Korintiërs 7: 29-31 Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschetsen voor startzondag van 2019 en ouder Dossier startzondag […]

None

Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag. Matteüs 13:44 Schriftlezing: Matteüs 13:34-35, 44-46 Overige lezingen: Filippenzen 3:1,5-11 Thema: Het goede leven – radicale vreugde Zie ook Preekschets voor startzondag: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven Dossier startzondag van de Protestantse […]

Nieuwe boeken

Lid worden