Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het begin van het einde

De eerste dag 2019 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Het is vandaag de tweede zondag van Advent. Met de evangelieboodschap van Openbaring 10:7 midden in de donkere dagen voor Kerstmis vatten we moed om de zware weken van de Voleinding achter ons te laten en vooruit te zien naar de Advent van onze Heer.
Bijbelwetenschappen

Na de opening van het zevende zegel

De eerste dag 2019 01 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Heel Openbaring is een adventsgeschrift en elke zondag is een adventszondag, maar het komt mooi uit dat Openbaring 8 op de eerste zondag in Advent valt. Het is een scharnierpunt waarop de suspense-achtige opbouw van het boek Openbaring mooi kan worden toegelicht. Die opbouw zegt: We zijn er bijna, maar we zijn er nog lang niet.
Bijbelwetenschappen

De mol

De eerste dag 2021 | Marloes Meijer | Kindermoment | Openbaring, Wederkomst | Jezus

Bij Matteüs 24,15-28 Er zijn vast kinderen die het tv-spel ‘Wie is de mol?’ hebben gevolgd vorig jaar. In januari begint weer een nieuwe reeks. Of misschien hebben de kinderen zélf weleens ‘Wie is de mol?’ gespeeld. Wie kan vertellen hoe het spel gaat? (Als ze er niet uitkomen, is er vast een oudere jongere […]
Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]
Bijbelwetenschappen

De leeuw uit Juda is een lam

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Openbaring 5 Na de profetieën aan de zeven gemeenten in Asia vormen Openbaring 4 en 5 een stilte voor de storm, voordat de ‘echte’ apocalyptische toestanden, in de populaire zin van het woord – chaos en vernietiging aan het einde der tijden – losbarsten. In het korte vierde hoofdstuk wordt het visioen van de […]
Bijbelwetenschappen

Profetie of apocalyptiek

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing

Bij Openbaring 6 In de periode na de Babylonische gevangenschap begint uit de profetie de apocalyptiek te ontstaan. De eerste sporen ervan vinden we bij onder anderen Ezechiël en Daniël. De profetie, en later de rabbijnse traditie, stelt het handelen van een enkeling en de gemeenschap als beslissend voor de toekomst centraal. In de apocalyptiek […]
Bijbelwetenschappen

Wachten op het zevende zegel

De eerste dag 2018 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Openbaring | Missionaire gemeente

Bij Openbaring 7,1-4.9-17 De samenstellers van het leesrooster dat we volgen, hebben gesuggereerd dat de verzen 7,5-8 kunnen worden weggelaten – zoals in de meeste leesroosters ook gebeurt. Voor wie haast heeft met bijbellezen is die suggestie misschien begrijpelijk, maar de vraag is of het niet tekortdoet aan het begrijpen van het boek Openbaring, dat […]
Bijbelwetenschappen

Stapsgewijs tot inzicht komen

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Marcus 8,22-26 Marcus 8,22-26 is een ‘wonderverhaal’, dat ons er tegelijkertijd goed van bewust maakt dat het er vrijwel nooit om gaat dát Jezus wonderen doet, maar meestal om hóé Hij ze doet en om welke betekenis ze hebben. Het verslag van de stapsgewijze genezing van een blinde komt na de tweede wonderbaarlijke maaltijd […]
Bijbelwetenschappen

Thuiskomen

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Pastoraat

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 24, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De Perzen hebben het Babylonische rijk op de knieën gedwongen. Koning Cyrus laat de ballingen na vijftig jaar (587-537 v.Chr.) terugkeren naar hun land. En ondanks de problemen die er zijn na de terugkeer, schrijft een profeet die de Trito (derde) Jesaja genoemd wordt, deze […]
Bijbelwetenschappen

Een openbaar geheim

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Deuteronomium 4,1-2.9-20 en Marcus 8,27-9,1 Had Jezus een zelfbeeld? Waarom wilde Hij weten hoe anderen over Hem dachten? En als er dan iemand de waarheid spreekt, Hem waarachtig kent en openlijk benoemt, waarom dan weer terugdeinzen en diegene een zwijgplicht opleggen? Wie is die man? En hoe wil Hij gekend worden? Blijkbaar kan het […]