Zoekresultaten voor: Psalmen 34

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Te volbrengen deze laatste dagen

De eerste dag 2020 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Dit is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013, 556:5). Deze laatste zondag van de Veertig dagen heeft twee gezichten, want bijna letterlijk gaandeweg slaat de stemming rigoureus om. Eigenlijk is er op deze zondag sprake van twee vieringen die in de liturgische praktijk gecombineerd worden als opmaat voor het vieren van de Stille Week. Begonnen wordt er met de feestelijke gebeurtenis van Jezus’ intocht in Jeruzalem, gevolgd door een integrale lezing van het lijdensverhaal (Palm- en Passiezondag).
Bijbelwetenschappen

Die avond

De eerste dag 2020 02 | Jan Engelen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Er zijn maar twee hoofdstukken in Exodus nodig om te laten zien waarom en hoe de slavernij meer dan enkel een feit is. Daar is in de Tora alleen een Farao voor nodig die Jozef niet kent, die van verloren zijn en gevonden worden niet weet en zich enkel hard kan opstellen om ‘zijn volk’ zogenaamd te beschermen tegen ‘die vreemdelingen’. Na de negen slagen op Egypte dreigt Mozes met de verschrikking van de tiende plaag, maar Farao luistert niet.
Prediking

Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij)

Preekwijzer 2017 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets

Zie ook Preekschets Matteüs 20:1‐16 Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij) Materiaal voor startzondagen op PreekWijzer Tips om mensen uit te nodigen voor een kerkdienst Tips voor een verwelkomende kerk Werkvormen JOP voor startzondag Zeven ideeën om te vieren Activiteiten voor volwassenen Activiteiten voor kinderen Kerkproeverij, zo luidt de titel van een campagne van o.a. de Raad van Kerken in Nederland. Meer dan twintig kerken […]
Prediking

Preekschets Psalm 34:20-21a – Viering van het Heilig Avondmaal

Postille 2011 | Mieke Bregman | Preekschets | Gerechtigheid, Verlossing | Avondmaal, God

Psalm 34:20-21a Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Schriftlezing: Psalm 34:1, 5-9 en 18-21a Gedicht: Naar Psalm 34, Lloyd Haft Ik wil u altijd loven, altijd vieren,altijd in mijn ziel uw feest.Maar hoe uw eens verhoogde naam hoog hóuden?Hoe altijd?Groot […]
Prediking

Preekschets voor Startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Gert van de Meeberg | Preekschets | Vergeving | Kerkelijk jaar, Startzondag

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9 Schriftlezing: Psalm 34:9, 13, 14, 15 (NBV) Overige lezingen: Psalm 103:8-13 (NBV) en Kolossenzen 3:12-15 (BGT) Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven Preekschetsen […]
Bijbelwetenschappen

Een lied na krankzinnig gedoe

26 januari 2022 | Bob Vuijk | Poëzie | Conflicten, Geloofsbelijdenis, Vluchtelingen | God

Psalmen, duizenden jaren oud. Ze zijn sinds hun ontstaan gereciteerd, gelezen, gezongen, berijmd, herdicht, geïmiteerd… "Tussen de uitersten van jubelende blijdschap en diepe vertwijfeling zijn alle menselijke emoties erin vindbaar" staat in het 'Woord vooraf' van De Nieuwe Psalmberijming (DNP).
Bijbelwetenschappen

Verheug je over je teruggekeerde broer

De eerste dag 2013 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Vergeving | Relaties

Bij 2 Kronieken 36:14-23, Psalm 34:1-11 en Lucas 15:11-32 Gods bevrijdende tussenkomst is goed nieuws voor wie naar bevrijding snakt. Ook de christengemeenschappen hebben zo’n bevrijdende God leren kennen in Jezus, wiens naam betekent ‘God bevrijdt’. Kan men zo ook omgaan met wie fouten maakt, niet beantwoordt aan de maatschappelijke of religieuze normen? Deze […]
Bijbelwetenschappen

Vreugde die het verdriet doet verbleken

De eerste dag 2014 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Kwaad, Verdriet | Jezus

Bij Jesaja 41,17-20, Psalm 34,12-23, 1 Petrus 3,8-18 en Johannes 16,16-24 Als je naar het fragment uit Jesaja luistert, hoor je ook bijna: ‘Zalig de armen van geest, want van hen is Koninkrijk der hemelen’ (Mat. 5,3). Het zijn de armen voor wie Gods Geest alles is om de on- en tegentijden van de […]
Bijbelwetenschappen

God werkt aan onze toekomst

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing, Zegen | Pastoraat

Bij Zacharia 8,4-8.20-23, Psalm 34,12-23, Efeziërs 6,10-20 en Marcus 8,22-26 De samenvatting van de boodschap van een preek over deze drie best verschillende gedeelten zou kunnen zijn: ‘God zegt: ‘Ik ben er, voor iedereen overal, persoonlijk – en geef jullie kracht opdat jullie standhouden’.’ ‘Zie, hier ben ik’ Door het lezen van Genesis 22, de […]
Bijbelwetenschappen

De engel, de gekooide vogel en Sanherib

Interpretatie 2007 | Niek Schuman | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | God

Engelen zijn in het psalter opvallend schaars aanwezig. In twee psalmen is er sprake van ‘De engel des Heren’: Psalm 34:8 en 35:5 en 6. Daarnaast worden er nog op één plaats in het psalter (wel op een heel belangrijke plaats) beschermengelen vermeld. ‘Zij zullen jou op handen dragen, zodat je je […]