Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Spiritualiteit

Martin Buber en het ‘tussen’: wat zich weggeeft in de ontmoeting

Herademing 2022 04 | Marianne Vonkeman | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Mystiek | Relaties

Martin Buber onderscheidde de relaties ik-het en ik-jij. Het streepje geeft het ‘tussen’ aan, de relatie zelf. Meestal leef ik met een deel van mijzelf in relatie tot een deel van mijn omgeving. Totdat plotseling een jij mij tegenkomt. God spreekt mij aan in ieder jij-moment, mij omvormend tot een gestalte die beelddrager is geworden van de werkelijkheid die God is. We zijn alleen of samen, maar altijd verbonden, levend in de het-wereld die ieder moment een jij kan worden.
Pastoraat

Judith verbrak het zwijgen over misbruik door haar predikant

Herademing 2022 01 | Christiane van den Berg | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Geestelijke verzorging, Seksualiteit | Relaties

Bij seksueel misbruik in kerk en pastoraat relaties spelen ‘spreken’ en zwijgen’ een ingewikkelde rol. De dader roept de misbruikte op om te zwijgen. De misbruikte zwijgt uit schaamte. Omstanders zwijgen. Als de misbruikte de stilte verbreekt en spreekt, barst de bom. Aan het woord zijn een misbruikte en Christiane van den Berg-Seiffert, die onderzoek deed naar de dynamiek in de geloofsgemeenschap na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie.
Spiritualiteit

Omdat God van hen houdt

Herademing 2021 04 | Shoshannah Brombacher | Beeldmeditatie, Visueel materiaal | Jodendom | Relaties

Ik ben een geordineerde maggidah, vertelster van inspirerende Joodse verhalen. In het achttiende-eeuwse chassidische Oost-Europa waren rondtrekkende maggidim al populair, toen mannen, en tegenwoordig, na een opleving van het neo-chassidisme in onze moderne westerse wereld, ook vrouwen. Door verhalen, bijvoorbeeld over chassidische rebbes, komt men dichter tot God en wordt men – door hun voorbeeld – een beter mens.
Spiritualiteit

Theosis

Herademing 2021 04 | Kitty Bouwman | Blog | Bekering, Mystiek | Relaties

Wat gebeurt er als wij God ontmoeten? Wat gebeurt er dan aan ons? Geloven begint met aangeraakt worden. Dit maakt het mogelijk dat wij 'deel krijgen aan' en van daaruit 'deelnemen in'. Hiermee bewegen we ons in de theologie van het vroege christendom. Daarin werd gesproken over het participeren in het goddelijke leven, waardoor wij in contact komen met onze oorsprong: het beeld van God dat ons is ingeschapen.
Spiritualiteit

Heel de Ander omvat heel de eigen persoon

Herademing 2021 04 | jeroen | Artikel, Overige artikelen | Relaties

God schonk de mogelijkheid om als persoon te bestaan ook aan de mens, als zijn beeld en gelijkenis. Theosis betekent dat het sterfelijke in relatie met de Onsterfelijke wordt gebracht en voorgoed zal delen in diens eeuwig leven. Jezus heeft de laatste vijand die het ons verhindert persoon te worden, de dood, overwonnen en de weg geopend naar de theosis. Een verkenning, aan de hand van de Grieks-orthodoxe theoloog Ioannis Zizioulas.
Gemeenteopbouw

Over naar het wereldwijde web

Herademing 2021 02 | Nikolaas Sintobin | Artikel, Overige artikelen | Media | Relaties

Een van de meest ingrijpende transities van onze tijd is de digitale revolutie. Deze biedt voluit nieuwe kansen aan kerk en christelijk geloof, waarbij marketing essentieel is en oecumene een welkome vrucht blijkt. Pioniers balanceren tussen oud en nieuw, digitaal en fysiek, individu en gemeenschap.
Spiritualiteit

Echte troost is goddelijke troost

Herademing 2021 02 | Marianne Vonkeman | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid | Relaties

Waar mensen eerlijk spreken over onderwerpen die hen werkelijk aan het hart gaan, ontstaat er iets bijzonders. Woorden roepen reacties op. Die worden ingebracht in het gesprek, zo ontwikkelt zich het samen denken.
Spiritualiteit

Van U naar Jij

Herademing 2021 01 | Tjeu van Knippenberg | Artikel, Overige artikelen | Relaties

De ene sociale situatie vraagt om vousvoyeren, de andere om tutoyeren. In de loop van de afgelopen decennia is bovendien jij meer gemeengoed geworden dan u. In beide gevallen betekent de wisseling tussen u en jij een overgang, een transitie, voor de spreker en de aangesprokene. Ook God wordt meer en meer ‘Jij’ genoemd. Er is iets veranderd. Ook als je kiest voor ‘U’, klinkt ‘Jij’ door.
Spiritualiteit

De krachtbron van Thekla

Herademing 2019 03 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Seksualiteit | Relaties

Het verlangen naar het paradijs Al bij het ontstaan kende het christendom een leefwijze die nogal afweek van wat gangbaar was binnen de cultuur van die dagen. Sommige stromingen zetten zich scherp af tegen de Griekse en Romeinse cultuur en leefpraktijk. Er was een duidelijk besef van anders zijn. De christelijke leefwijze kende radicale trekken. […]
Spiritualiteit

Ogenblik

Herademing 2018 03 | Kitty Bouwman | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Kitty Bouwman is voorzitter van de redactie van Herademing. ‘Als twee mensen elkaar ontmoeten is de wereld niet meer dezelfde. Als twee mensen elkaar verstaan, dan heeft het leven zin.’ Deze beroemde uitspraak is afkomstig van de joodse denker Martin Buber en werd geciteerd in de honderdste Herademing met als thema Eeuwig, wat ruimte en […]