< Terug

Biddag voor gewas en arbeid

Bij Marcus 4,1-9

Verhaal

Een klein boertje in Brabant had langgeleden een stukje verarmde heidegrond gekocht. Jaren achtereen had hij zijn beste krachten besteed aan dat weerbarstige lapje grond. Zijn inspanningen bleven niet zonder succes. Op een mooie zondagmiddag loopt hij tevreden en trots over zijn akker, waarop het volle graan zachtjes meebuigt op de golven van de wind. Zo ziet de dorpspastoor hem staan. Hij complimenteert de boer: ‘De oogst staat er schoon bij. God en gij hebben goed werk geleverd.’ Waarop de boer de zaken rechttrekt door te antwoorden: ‘Had ge eens moeten komen kijken, mijnheer pastoor, toen God het hier nog alleen deed!’

(Harry Mourits in Open Deur 1999)

Gebed

Wij bidden voor uw schepping
die ten onder dreigt te gaan
door onze hebzucht.
Wij bidden voor hen die honger hebben.
Voor mensen die behoefte hebben
aan voedsel en liefde.
Leer ons delen van wat we hebben
en geven om elkaar.
Dan zult U zijn als
een bron van levend water,
een bloeiende tuin,
genoeg om van te leven,
genoeg voor iedereen.
Amen

< Terug