Zoekresultaten voor: Psalmen 150

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Boek (paperback): De tand van de Profeet

Auteur: Robbert van Lanschot

Van de profeet Mohammed weten de meeste mensen niet veel meer dan dat hij de strenge, onfeilbare stichter van de islam was. Maar zijn leven was veel kleurrijker dan de hedendaagse geloofsleer doet vermoeden. Van hoeveel vrouwen heeft hij wel niet gehouden? Waarom keerde hij Medina, de hoofdstad van zijn opbloeiende islamitische staat, plots de rug toe? Na zi[...]
Spiritualiteit

Een leven in dialoog

Woord en dienst 2023 06 | Sybrand van Dijk | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Levenskunst

Kees Waaijman, oud-hoogleraar Spiritualiteit en voormalig wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, overleed op 2 april 2023. Een zoeker, zo beschrijft Sybrand van Dijk hem, die nieuwe en oude woorden vond.
Bijbelwetenschappen

Het veld is rijp voor de oogst

De eerste dag 2020 03 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerkelijk jaar, Trinitatis

De prachtige, majesteitelijke Psalmen 100, die deze zondag op het rooster staat, roept de aarde op tot juichen, tot erkenning dat God een goede God is, trouw van eeuwigheid tot eeuwigheid, een herder die zijn schapen weidt. De psalm vormt een mooie achtergrond voor de Jesaja- en Matteüsteksten, waar lof en getuigenis, de goede herder en de zorg voor zijn schapen, zijn liefde en goedertierenheid tot in eeuwigheid eveneens op verschillende manieren aan de orde komen.
Prediking

Preekschets Hebreeën 6:19

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Harrie de Hullu | Preekschets | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

De gemeente lijdt onder Jezus' afwezigheid, in het begin heel letterlijk en fysiek, nu door de uitgestelde verwachting van Jezus' terugkeer. Hij is door een wolk of smokescreen, rookgordijn aan ons zicht onttrokken: maakt God zich onzichtbaar voor ons? Of is Jezus achter de coulissen bezig voor ons iets klaar te maken, iets voor te bereiden? Waaraan vinden we houvast? Deze preekschets biedt vanuit de Hebreeënbrief handvatten.
Prediking

Preekschets 1 Petrus 5:2a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Gerda van Vliet | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Pinksteren sluit Pasen af. Pasen is tot voltooiing gekomen. De Geest van Jezus Christus raakt mensen aan. Ze worden uitgenodigd om Jezus te volgen en gehoorzaam te zijn aan de zending die Jezus hen meegaf in Matteüs 28:19-20. Dit feest van de Geest is het begin van de christelijke gemeenschap. De Geest van toen is de Geest van vandaag.
Bijbelwetenschappen

Eindelijk, eeuwig leven!

De eerste dag 2020 03 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen

De Paastijd nadert haar voleinding, haar bevestiging. Zeven weken lang Scheppingsfeest. De heilige Geest, die bode van een nieuwe schepping die op de avond van de eerste dag, de Paasdag, al over de apostelen geblazen werd, verspreidt zich in wind en vuur over velen. Dat horen we volgende week. Begrenzingen worden doorbroken. Ook dan onbruikbare categorieën als tijd en eeuwigheid. Wat nodig is: gebed. Eenwording met de Vader. Opdat de leerlingen vervuld raken van vreugde (Johannes 17:13).
Geschiedenis

Thema: 75 jaar Israël

Redactie Theologie.nl | Artikel, Dossier | Israël

Dit jaar bestaat Israël 75 jaar. Dit staatkundige Israël althans, de medinat jisrael Israël is niet zomaar uit de hemel gevallen. Het heeft een voorgeschiedenis van duizenden jaren, van ups en downs. Tom Mikkers gaat in deze aflevering in gesprek met Piet van Midden, Israël-kenner, oprichter van reisbureau Drietour en is voorzitter van de Vereniging Hebreeuws en van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Christenen.
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Ken je mij?

Ouderlingenblad 2023 05 | Mathilde Meulensteen | Artikel, Overige artikelen | Inclusie

Het vorige Ouderlingenblad was een themanummer waarin identiteit en gender centraal stonden met als titel: God kent je naam! In deze ‘Aan de slag’ handvatten om verder in gesprek te gaan.
Prediking

Preekschets Psalm 150 – Oudjaar

Postille 2009 | Bertus den Butter | Preekschets | God, Jaarwisseling

Psalm 150 Oudjaar Alles wat adem heeft, loof de Heer. Schriftlezing: Psalm 150 Het eigene van de dienst Rond de jaarwisseling kijken we terug op het jaar dat voorbijging en zien we vooruit naar het jaar dat komt. Voor de gemeente van Christus geldt dat het daarbij niet eenvoudigweg gaat om dat wat het leven te […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Psalm 150 – Oudjaar

Areopagus IZB 2021 | Kees van den Berg | Preekschets | Dienen | God, Jaarwisseling, Muziek

Inventio Rond de jaarwisseling spelen Psalmen een belangrijke rol. Psalm 90 is zelfs al heel lang de ‘oudjaarspsalm’ en Psalm 91 de ‘nieuwjaarpsalm.’ Maar er zijn ook andere Psalmen te vinden voor deze dagen. Juist rond zo’n scharniermoment van de overgang van een oud naar een nieuw jaar, bieden de boodschap en […]