Zoekresultaten voor: Psalmen 119

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wie liefheeft, onderhoudt de geboden

De eerste dag 2020 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Epifanie, Kerkelijk jaar

De gedachte dat de wet Gods goed is voor mens en samenleving, is de basis onder de lezingen van deze zondag. In het Overjordaanse brengt Mozes het volk de aanwijzingen van de Eeuwige te binnen die de weg wijzen naar een goede samenleving van vrije mensen. Hier, aan het slot, bindt hij hun op het hart de weg naar het goede leven op te gaan, niet die naar de dood, de slechte weg.
Prediking

Preekschets Johannes 15:19

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze preekschets is de derde in een drieluik. De andere preekschetsen gaan over Johannes 12:1-8 en Johannes 14:8-14 en zijn bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Bijbelwetenschappen

‘Wijk van het kwade en doe het goede’

De eerste dag 2020 01 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Epifanie, Kerkelijk jaar

Sefanja is een boek vol van Gods oordeel, teleurstelling en boosheid over onrecht. Een opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad die niet luistert, niet op God gericht is, leiders die als brullende leeuwen rondgaan en rechters die als wolven mensen tot prooi maken, gewetenloze bedriegers die zich als profeten voordoen en priesters die wat heilig is ontwijden en de wet geweld aan doen. Heel Sefanja, tot aan het gedeelte dat voor deze zondag op het leesrooster staat, is er vol van.
Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Prediking

Preekschets Psalm 119:1

Postille 2014 | Corine Sloots | Preekschets | Zegen | God

Psalm 119:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de heer, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Schriftlezing: Psalm 119:1-8 Uitleg Psalm 119 is de langste psalm van het gehele psalter. Speciaal aan deze psalm is de indeling. De psalm […]
Prediking

Preekschets Psalm 119:19 – Vreemdelingschap

Postille 2009 | Ferdinand van Melle | Preekschets | Bidden, God, Navolging, Relaties

Psalm 119:19 Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij. Schriftlezing: Psalm 119:17-24 Het eigene van deze themadienst Een levende gemeente zal behoefte hebben aan een bijbelse positionering met betrekking tot vreemdelingen. Of het gaat om asielzoekers die integreren, of afgewezenen die nog in procedure zijn, of ongedocumenteerden, mensen in […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets 2 Petrus 1:19 – Bevestiging van ambtsdragers

Postille 2004 | Hans van Walsum | Preekschets | Pastoraat

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Schriftlezing: 2 Petrus 1:12-21 Het eigene van de zondag Ambtsdragers hebben de verantwoordelijkheid om de […]
Bijbelwetenschappen

Een absurde vraag

De eerste dag 2015 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Job 19,23-27a, Psalm 119,1-8 en Marcus 12,18-27 Job weet dat zijn aardse leven eindig is. Maar hij zegt ook: ‘Mijn redder (NBG ’51: Losser; Hebr.: goʼēl) leeft (…) ik zal Hem aanschouwen’ (19,25.27). Psalm 119,8 zinspeelt op de dood als van God verlaten zijn. Jezus wordt tussen intocht en […]
Bijbelwetenschappen

Psalmen

De Bijbel literair 2003 | Jan Fokkelman | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing, Vertrouwen | Bidden, Pastoraat

Eerste verkenning van hun aard, literaire milieu en functie Het boek van de Psalmen biedt een bloemlezing van religieuze lyriek uit het oude Israël. De honderdvijftig Psalmen zijn voor het overgrote deel in de tijd tussen 1000 en 500 voor Christus geschreven, en tellen in werkelijkheid 148 gedichten, want Psalm 9 en 10 […]
Bijbelwetenschappen

De belichaming van Gods bevrijding

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Navolging

Bij Deuteronomium 4,32-40, Psalmen 119,17-24, 1 Johannes 3,18-24 en Johannes 15,1-8 In alle lezingen van deze zondag gaat het over daden. Over God die zijn grote woorden daadwerkelijk waarmaakt (Deuteronomium 4). Over zijn Tora die niet alleen gelezen maar ook onderhouden moet worden (Ps. 119). Over het liefdegebod dat geen woorden maar daden […]