Menu

None

Drie maanden artikelen over ‘inspirerende bewegingen’

Thema bij Herademing

Herademing inspirerende bewegingen

Een overzicht van de artikelen die gedurende drie maanden verschenen onder de noemer van ‘Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek’. Overkoepelend thema was ‘inspirerende bewegingen’.

Herademing, ‘tijdschrift’ (inmiddels digitaal) voor spiritualiteit en mystiek heeft als jaarthema ‘inspiratie’. Van mei tot en met juli 2023 verscheen op Theologie.nl wekelijks een Herademing-artikel rondom het thema ‘inspirerende bewegingen’. Eerder had het een kwartaal lang aandacht voor het thema ‘persoonlijke inspiratie’, met veel voorbeelden van mensen die geïnspireerd werden door God en getrouw aan God leefden. Komend kwartaal gaat het over ‘inspirerende plaatsen’ en we sluiten af met ‘inspirerende tijden’.

Een overzicht van drie maanden vol inspirerende bewegingen.

Jezus als inspirator

Door de eeuwen heen zijn er inspirerende bewegingen op gang gekomen. Denk maar aan de woestijnmonniken die op zoek gingen naar God in de stilte, en aan religieuze bewegingen zoals de franciscaanse beweging, dominicaanse beweging, karmelbeweging, Moderne Devotie, Wereldraad van Kerken. De inspirator van deze bewegingen is de joodse man Jezus van Nazareth. Hij bracht mensen in beweging toen hij vertelde over het koninkrijk van God. Over deze bijzondere mens schrijft André Wesche.

Franciscus van Assisi

In de twaalfde eeuw ontstonden nieuwe bewegingen als kritiek op de wereldse macht van de kerk. Een van de bewegingen werd door Franciscus van Assisi in het leven geroepen. Hij verlangde te leven volgens de waarden van het evangelie, waarin armoede en eenvoud in het centrum staan. De spiritualiteit van Franciscus en zijn volgelingen inspireert tot op heden vele christenen. Daarover schrijft Gerard Pieter Freeman.

Wereldraad van Kerken

Ook in onze tijd krijgt de christelijke inspiratie vorm in bewegingen. Een daarvan is de Wereldraad van Kerken, die vanaf 2013 oproept tot een ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Op deze wijze wil deze oecumenische beweging iets van het koninkrijk van God zichtbaar maken. Dat gebeurt onder andere door de Walk of Peace, vredeswandelingen die jaarlijks op verschillende plaatsen in ons land worden gehouden.

Taizé

Veronica Scheffers vertelt waarom ze wordt geraakt door gemeenschapsleven dat een teken kan zijn van Gods liefde. Zij is een van de initiatiefnemers van de Taizé-bijeenkomsten in Boxmeer. Taizé is een plaatsje in de Franse Bourgogne, waar Frère Roger kort na de Tweede Wereldoorlog een oecumenisch klooster stichtte. Momenteel trekken er vele jongeren naar toe om daar een retraite te doen. In de Handreiking laat Herademing-redacteur Marianne Sommers zien hoe je met Taizé-liederen kunt werken in een bezinningsbijeenkomst.

Vrouwen in de kerk

In de jaren zestig ontstond de vrouw-en-geloofbeweging, die nog steeds gaande is. Paus Franciscus heeft deze beweging een nieuwe impuls gegeven door vrouwen op te roepen hun stem te laten horen in het wereldwijde synodale proces in de katholieke kerk. Tanja van Leeuwen onderstreept met haar column het belang van dit proces.

Pinksterbeweging

De pinksterbeweging heeft radicale veranderingen teweeggebracht in relatie tot rassenongelijkheid, vrouwenemancipatie, oecumene, aanbidding en zending. Over deze veelkleurige beweging schrijft Paul N. van der Laan.

Shiva

Inspirerende bewegingen komen tot uitdrukking in de kosmische dans van de Hindoe-God Shiva. Herademing-redacteur Marianne Vonkeman beschrijft de verschijningsvormen van de Hindoe-god Shiva. Hij ‘danst de dans van geluk, vol extase maar met een serene uitdrukking op het gezicht’. Vonkeman: ‘Dat is leven op het ritme van de kosmische dans van Shiva. Of: op het ritme van de Geest.’

Recensies De Waele, Wynia, Louf

Verder verschenen er drie recensies: van het boek Ontluikend christendom door Daniël De Waele. Van de biografie van de dichter C.O. Jellema (door Gerben Wynia). En van De innerlijke mens door André Louf.

Slavernij

In het kader van het Theologie.nl-dossier over slavernij schreef Shoshannah Brombacher een beeldmeditatie, bij twee tekeningen van haar hand: ‘Na de bevrijding uit de slavernij in Egypte, bleven slaven als vanzelfsprekend opgenomen worden in de Joodse wetten. Ook onze dichtbije voorouders maakten zich schuldig aan slavernij. Excuses en het vragen om vergeving door de koning: oké. Maar wij allen zijn potentiële daders. Tikkoen Olam: wij allen moeten de wereld repareren.’

Kitty Bouwman is hoofdredacteur van Herademing.


Inhoudsopgave

Van stilstand naar beweging door een noodschreeuw, een belofte, een woord, een stem
André Wesche

In beweging voor gerechtigheid, verzoening en eenheid
Geert van Dartel

Vrouwen in de kerk hebben hun eigen verhaal
Tanja van Leeuwen

Franciscus van Assisi: een leider die ook los kan laten
Gerard Pieter Freeman

Pinksterbeweging: ‘Hier sta ik, het kan ook anders’
Paul N. van der Laan

De kosmische dans van Shiva: leven op het ritme van de Geest
Marianne Vonkeman

Recensie: De innerlijke mens, van André Louf
Barbara Zwaan

Handreiking: laat je inspireren door Taizé
Marianne Sommers

Maak ons hart onrustig
Lieke Weima

Voortdurend moeten vluchten bepaalde het werk van Rumi
Jan Venderbos

Honderden hoopvolle particuliere initiatieven als voorbeeld voor een menselijkere samenleving
Elise Kant

Aan rozen denk ik in de winter. C.O. Jellema 1936-2003 – een recensie
Jan Venderbos

Slavernij is een klap in het gezicht van God
Shoshannah Brombacher

Ontluikend christendom door Daniël De Waele – een recensie
Jan Venderbos


Inspirerende bewegingen
Herademing 2023

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken