Schrift

Digitaal tijdschrift over de Bijbel

Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen. Schrift biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s.

Ook besteedt Schrift aandacht aan archeologie en geografie, alsmede aan niet-bijbelse geschriften uit de oude wereld van het Nabije Oosten. Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar cultuur en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden. Vanaf 2022 verschijnt Schrift exclusief online, op Theologie.nl.

Ik ben Schrift-abonnee; wat nu?

Bij de verhuizing van Schrift naar Theologie.nl, verhuizen we u graag mee. Bij het laatste nummer vindt u een brief waarin we u meer over de verhuizing vertellen en wat u kunt doen om mee te verhuizen.

Samen optrekken

Schrift bestaat al 53 jaargangen. Theologie.nl bestaat pas bijna 1 jaar. We trekken samen op om u de sprankelende analyses van Bijbelse figuren, bijbelboeken en teksten te blijven bieden die u van Schrift gewend bent. Schrift komt – bij leven en welzijn – volgend jaar vier keer digitaal uit op Theologie.nl. Als er een editie online komt, informeren we u daar graag over via een nieuwsbrief. Ook vind ik op de landingspagina van Schrift, www.theologie.nl/tijdschriften/schrift, het meest recente nummer en nieuws.

Start met digitaal lezen

U ontvangt op 12 november het laatste papieren tijdschrift van Schrift per post en u kunt nu al toegang krijgen tot Theologie.nl. Hoe dat werkt?

  1. Activeer uw account: ga naar www.theologie.nl/activeren
  2. Houd uw abonneenummer – die staat op de adreswikkel – bij de hand en log in

Nieuwste nummer – Inhoud

Leven na de dood

Leven na de dood
Ten geleide
Yanniek van der Schans

Dood is dood! Toch?
Over dood en hiernamaals in het Oude Testament
Klaas Spronk

Saul en de vrouw die geesten beheerst in Endor
Miranda Vroom-van Vugt

Opstanding uit de doden als apocalyptisch motief in Daniël 12
Jan Willem van Henten

De rijke man en Lazarus in Lucas 16:19-31
De parabel over berouw of een verkenning van het hiernamaals?
Alexey Somov

De dood van de dood in Openbaring
Bert Jan Lietaert Peerbolte

Tussen wereld en onderwereld
Begrafenisrituelen in het oude Israël en het vroege jodendom
Jürgen Zangenberg

In Abrahams schoot
BIJSCHRIFT
Gerard van Broekhuizen

Lietaert Peerbolte en Spronk – De Bijbel
Elementaire Deeltjes – 75
Gerard van Broekhuizen

Archief

2022 (jrg. 54)
Nr. 308: Amos & Micha (verschijnt in november)
Nr. 307: Incognito (verschijnt in augustus)
Nr. 306: Leven na de dood 
Nr. 305: Foute seks

2021 (jrg. 53)
Nr. 304: Tomas
Nr. 303: De groene Bijbel
Nr. 302: Isolatie
Nr. 301: Dromen en dromers

2020 (jrg. 52)
Nr. 300: Bijbelse maaltijden
Nr. 299: Het NT, een joods boek?
Nr. 298: Jeremia en klaagliederen
Nr. 297: Bijbel en media

2019 (jrg. 51)
Nr. 296: Jona en zijn irritante God
Nr. 295: Nieuw-testamentische briefjes
Nr. 294: Beelden van Abraham
Nr. 293: Verwarrende woorden

2018 (jrg. 50)
Nr. 292: Paulus aan de Galaten
Nr. 291: Hogepriester: middelaar tussen God en mens
Nr. 290: Numeri: opstand tegen de elite
Nr. 289: Heilig Land

2017 (jrg. 49)
Nr. 288: Kerk in wording: Timoteüs en Titus
Nr. 287: Judit, geweldig of gewelddadig?
Nr. 286: Alleen de Schrift?
Nr. 285: Psalmen in fragmenten

 

Samenstelling redactie

Klaas Spronk (hoofdredacteur)
Yanniek van der Schans (redactiesecretaris)
Gerard van Broekhuizen (beeldredacteur)
Bert Jan Lietaert Peerbolte
Willien van Wieringen
Ruben van Wingerden

Contact opnemen? Mail naar redactie.schrift@gmail.com.