Schrift

Tijdschrift over de Bijbel

Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen.

Schrift biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht aan archeologie en geografie, alsmede aan niet-bijbelse geschriften uit de oude wereld van het Nabije Oosten.

Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden.

Redactie

  • Gerard van Broekhuizen (beeldredacteur) – theoloog
  • Matthijs den Dulk – universitair docent Bronteksten jodendom en christendom aan de Radboud Universiteit, Nijmegen
  • Karin Neutel (redactiesecretaris) – onderzoeker aan de Universiteit van Oslo
  • Bert Jan Lietaert Peerbolte – hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Klaas Spronk (hoofdredacteur) – hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
  • Willien van Wieringen – docent Oude Testament en Hebreeuws aan de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing, Utrecht

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 46,00*
Buitenland: € 61,50

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 17,50

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: schrift@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 13,25 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 13,25 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer